Lịch họp 2019
Tháng Tư 4, 2019
Thông báo kết quả trúng tuyển viên chức 2019
Tháng Năm 4, 2019

CÔNG VĂN ĐẾN THÁNG 05 NĂM 2019

Số VB NƠI ĐẾN SỐ HIỆU,

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

NỘI DUNG VĂN BẢN Ý KIẾN GIẢI QUYẾT CỦA LÃNH ĐẠO LÃNH ĐẠO PHÊ DUYỆT NGÀY DOWNLOAD
453 Sở GTVT Long An 1374/SGTVT-QLCLHT V/v mở bến TNĐ của công ty CP đầu tư xây dựng và
phát triển hạ tầng Phú An
P.CB
Đại diện Long An
31-05-2019
452 Sở GTVT Đồng Tháp 51/GPBTNĐ Giấy phép hoạt động bến TNĐ xăng dầu Nam Kinh P.CB 31-05-2019
451 Cục ĐTNĐ VN 852/CĐTNĐ-VT-
ATGT
V/v tăng cường các giải pháp trọng tâm đảm bảo TTAT
GT quý II năm 2019
PGĐ Minh
P.TT
31-05-2019
450 Ban ATGT TP HCM 230/BATGT V/v rà soát, cập nhật các thành viên đoàn kiểm tra liên
nghành về trật tự ATGT đường bộ, đường sắt và đoàn kiểmtra liên nghành về TTATGT đương thủy
P.PC 31-05-2019
449 Cục ĐTNĐ VN 847/CĐTNĐ-VT
-ATGT
V/v chuẩn bị hội nghị về phát triển vận tải thủy và vận tải
ven biển do thủ tướng chính phủ chủ trì
P.PC 31-05-2019
448 Cục ĐTNĐ VN 834/TB-CĐTNĐ Thông báo kết luận của cục trưởng Cục ĐTNĐ VN
Hoàng Hồng Giang tại cuộc họp giao ban công tác
tháng 4/2019
PGĐ
Trưởng phòng
31-05-2019
447 Công ty CP IMG
Phước Đông
144/2019/ĐTC-IPĐ V/v bãi Thăng Long hoạt động không phép PGĐ Minh
Phòng TT
29-05-2019
446 Chi cục ĐTNĐ Phía
Nam
698/QĐ-CCĐTNĐPN QĐ vv thành lập đoàn kiểm tra chuyên ngành, GTTNĐ, thuộc
phạm vi trách nhiệm của đội TT-AT số 7
PGĐ Minh
Phòng TT
29-05-2019
445 Chi cục ĐTNĐ Phía
Nam
696/QĐ-CCĐTNĐPN QĐ vv thành lập đoàn kiểm tra chuyên ngành, GTTNĐ, thuộc
phạm vi trách nhiệm của đội TT-AT số 5
PGĐ Minh
Phòng TT
29-05-2019
444 ĐD cảng vụ Thủ ĐứcĐD cảng vụ Thủ Đức 53/CV-ĐDTĐ V/v đóng góp ý kiến về hoạt động tàu SB P.PC 29-05-2019
443 ĐD cảng vụ Thủ Đức 52/CV-ĐDTĐ V/v giữ lại cán bộ ổn định nhân sự của Đại diện Thủ Đức P.TCHC 29-05-2019
442 ĐD cảng vụ Thủ Đức 50/CV-ĐDTĐ BC vv vướng mắc trong thanh toán điện, nước, điện thoại, VPP
của đại diện
P.Tài vụ
P.TCHC
29-05-2019
441 ĐD cảng vụ Thủ Đức 49/CV-ĐDTĐ V/v đóng góp ý kiến về phương án ma sắm, sử dụng VPP của ĐD P.Tài vụ
P.TCHC
29-05-2019
440 ĐD cảng vụ Thủ Đức 47/CV-ĐDTĐ BC nhanh tai nạn giao thông ĐTNĐ P.PC 29-05-2019
439 ĐD cảng vụ Thủ Đức 46/CV-ĐDTĐ BC kết quả kiểm tra liên ngành của đại diện CV Thủ Đức quý 2
năm 2019
PGĐ Minh
P.TT
29-05-2019
438 Ban ANCTNĐ- Tổng
CT CP đường sông
miền Nam
119 Thư mời họp vv tham mưu, tư vấn và đóng góp ý kiến cho kế
hoạch an ninh cảng TNĐ Long Bình
DD Thủ Đức 28-05-2019
437 Cảng vụ HH
Đồng Nai
164/QĐ-CVHHĐN QĐ phê duyệt phương án đảm bảo ATHH thi công công trình
kéo dài, mở rộng cầu cảng Bình Dương phía hạ lưu
PGĐ Phước
P.CB
ĐD Đồng Nai
28-05-2019
436 Cục ĐTNĐ VN 821/CĐTNĐ-VT-ATGT V/v thực hiện không sử dụng rượu bia khi làm nhiệm vụ và khi
điều khiển phương tiện tham gia giao thông
PGĐ
Trưởng phòng
Trưởng ĐD
28-05-2019
435 Ngân hàng TMCP ngoại
thương VN- chi nhánh
Đông Sài Gòn
904/ĐSG-HCNS vv xác minh thông tin, tìm kiếm Sà lan (Phương tiện TNĐ) P.TT 28-05-2019
434 Cục ĐTNĐ VN 801/CĐTNĐ-PCTTr V/v đề nghị báo cáo phục vụ xây dựng Đề án “Phát triển cảng
TNĐ phục vụ phát triển du lịch”
P.PC 28-05-2019
433 Cục ĐTNĐ VN 773/CĐTNĐ-PTTV vv xin ý kiến góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về
công tác đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện
P.PC 28-05-2019
432 Cục ĐTNĐ VN 787/GM-CĐTNĐ Giấy mời vv tuyên truyền, nâng cao nhận thức và tăng cường
công tác bảo vệ môi trường trong DTTNĐ
PGĐ Minh
P.Thanh tra
24-05-2019
431 Cục ĐTNĐ VN 788/CĐTTNĐ-VT-ATGT Vv kế hoạch triển khai thực hiện đề án” các giải pháp đảm bảo
trật tự an toàn giao thông đtnđ trong tình hình mới”
PGĐ Phước
P.CB
P.PC
24-05-2019
430 Công ty CP mía đường
Tây Ninh
23/2019/CV-TANISUGAR V/v cảng Fico lắp đặt tên bảng hiệu cảng Bến Kéo P.TT
ĐD Tây Ninh
28-05-2019
429 Văn phòng Chính Phủ 174/TB-VPCP TB kết luận của Phó thủ tướng Trương Hòa Bình- chủ tịch ủy
ban ATGT quốc gia tại hội nghị sơ kết công tác đảm bảo TTATGT
quý I, phương hướng quý II- 2019
PGĐ
P.PC, P.CB
28-05-2019
428 Cảng vụ HH
Đồng Nai
218/TB-CVHHĐN TB kết luận cuộc họp lấy ý kiến phê duyệt p/a đảm bảo ATHH
thi công công trình mở rộng cầu cảng BD 6m về phía hạ lưu
PGĐ Phước
P.CB
28-05-2019
427 Sở GTVT Long An 208/GM-SGTVT GM vv giải quyết công ty cổ phần IMG Phước Đông liên tục
phản ánh bến TNĐ VLXD Thăng Long hoạt động không phép
P.CB
ĐD Long An
22-05-2019
426 Sở GTVT Đồng Tháp 63/GPBTNĐ GP hoạt động bến TNĐ vlxd Phúc Đạt PGĐ Phước
P.CB
ĐD Đồng Tháp
22-05-2019
425 Sở GTVT Đồng Tháp 673/SGTVT-KCHTGT V/v cho ý kiến vị trí mở bến TNĐ của doanh nghiệp tư nhân
Vĩnh Phát
P.CB 22-05-2019
424 Sở GTVT Đồng Tháp 688/SGTVT-KCHTGT V/v cho ý kiến vị trí mở bến TNĐ công ty TNHH MTV Phước Tiên P.CB 22-05-2019
423 Sở GTVT Đồng Tháp 448/SGTVT-KCHGT V/v chấp thuận chủ trương xây dựng bến TNĐ bãi vật liệu xây
dựng Dương Anh Quân số 3
P.CB
ĐD Đồng Tháp
22-05-2019
422 Sở GTVT Đồng Nai 3029/GM-SGTVT Giấy mời vv kiểm tra các quy định về công tác quản lý và khai
thác bến TNĐ, xem xét điều kiện cấp lại giấy phép hoạt động
P.CB
ĐD Đồng Nai
22-05-2019
421 Cục ĐTNĐ VN 542-1/CĐTNĐ-VP VV giới thiệu chữ ký cấp GCNKNCM, CCCMĐB PTTNĐ Các phòng
Trưởng ĐD
22-05-2019
420 Cục ĐTNĐ VN 767/CĐTNĐ-PTTV Vv tăng cường công tác quản lý phương tiện mang cấp VR-SB P.PC
Trưởng ĐD
20-05-2019
419 Chi cục ĐTNĐ Phía Nam 635/CCĐTNĐPN-QLHT TB vv hạn chế giao thông thủy trên sông Vàm Cỏ Tây P.PC 20-05-2019
418 Bộ GTVT 4040/BGTVT-KHCN Vv đảm bảo an toàn kỹ thuật đối với tàu cao tốc P.PC 20-05-2019
417 Cục ĐTNĐ VN 753/CĐTNĐ- KHCN-HTQT
&MT
v/v phối hợp tổ chức lễ ra quân hưởng hứng ngày môi trường
thế giới 5/6/2019
PGĐ Minh
P.CB
20-05-2019
416 Chi cục ĐTNĐ Phía Nam 629/CCĐTNĐPN-QLHT TB vv hạn chế giao thông thủy trên kênh Quản Lộ- Phụng Hiệp P.PC 20-05-2019
415 Phòng kế hoạch đầu tư
-Cục ĐTNĐ VN
758/CĐTNĐ-KHĐT V/v tham gia góp ý đề án kết nối mạng giao thông các tỉnh khu
vực miền Đông Nam bộ đến 2025, đinh hướng 2030
PGĐ Phước 20-05-2019
414 Cảng vụ ĐTNĐ-Sở GTVT Tp.HCM 487/CVĐTNĐ-BQLDAĐT Vv hỗ trợ cung cấp thông tin vùng phủ sóng và tọa độ lắp đặt
hệ thống AIS được trang bị tại cảng vụ III trên địa bàn TPHCM
P.CB 20-05-2019
413 Phòng cảnh sát đường thủy 305/PC08B-Đ2 VV phối hợp xử lý phương tiện vi phạm không xuất trình giấy
tờ để tạm giữ đảm bảo xử phạt vi phạm hành chính
PGĐ Minh
P.Pc
Các đại diện
20-05-2019
412 Cảng vụ hàng
hải Quy Nhơn
198/CVHHQNh-TT
&ATANHH
V/v tàu cá Trường Hải đã tự ý rời cảng khi chưa hoàn thành
các thủ tục theo quy định
P.TT
Trưởng ĐD
20-05-2019
411 Bộ GTVT 4427/BGTVT-PC Vv làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan tới vùng nước
cảng biển Đồng Tháp
PGĐ Phước 20-05-2019
410 Chi cục ĐTNĐ
Phía Nam
623/QĐ-CCĐT Quyết định vv phân công công việc giữa quyền chi cục trưởng
và phó chi cục trưởng
PGĐ
Trưởng phòng
Trưởng ĐD
20-05-2019
409 Cục ĐTNĐ VN 751/CĐTNĐ-QLKC
HT
Thông báo luồng thường xuyên ĐTNĐ quốc gia tháng 5-2019
-miền Nam
P.Pc 20-05-2019
408 Cảng vụ HH
Đồng Nai
205/GM-CVH
HĐN
Giấy mời vv lấy ý kiến thông qua phương án BĐATHH thi công
nâng cấp cảng Bình Dương
ĐD Thủ Đức 20-05-2019
407 Cục ĐTNĐ VN 745/CĐTNĐ-KHCN
-HTQT&MT
V/v cử cán bộ tham dự khóa đào tạo ngắn hạn “Logistics Cảng”
tại APEC năm 2019
P TCHC 20-05-2019
406 Cục ĐTNĐ VN 741/CĐTNĐ-QLKC
HT
V/v bổ sung kế hoạch vị trí lắp đặt phao neo năm 2019 và chuẩn
bị kế hoạch 2020
PGĐ Minh
P.PC
20-05-2019
405 Cục ĐTNĐ VN 456/QĐ-CĐTNĐ Quyết định ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án kiểm
soát chất lượng dịch vụ vận tải và đảm bảo an toàn giao thông cho
khách du lich
PGĐ Minh
P.PC
13-05-2019
404 Cục ĐTNĐ VN 451/QĐ-CĐTNĐ Quyết định về việc thành lập đoàn xét duyệt quyết toán thu, chi
ngân sách nhà nước năm 2018
P.Tài vụ 13-05-2019
403 Cảng vụ hàng hải
Đồng Nai
198/CVHHĐN-PC V/v triển khai thông tư số 14/2019/TT-BGTVT ngày 24/04/2019 công bố
vùng nước các cảng biển thuộc địa phận Đồng Nai, Bình Dương và khu
vực quản lý của cảng vụ HH Đồng Nai
P.CB
Đ D Thủ Đức
13-05-2019
402 Sở GTVT TP HCM 3175/SGTVT-GTT VV giải quyết cấp lại giấy phép hoạt động bến TNĐ Lê Giàu thuộc phường Long Bình, Quận 9 P.CB
Đ D Thủ Đức
13-05-2019
401 Sở GTVT TP HCM 3174/SGTVT-GTT VV giải quyết cấp lại giấy phép hoạt động bến TNĐ Vĩnh Thành thuộc
phường Long Bình, quận 9
P.CB
Đ D Thủ Đức
13-05-2019
400 Sở GTVT TP HCM 1581/2019/GPBTNĐ Giấy phép hoạt động BTNĐ Long Bình P.CB 13-05-2019
399 Sở GTVT Đồng
Tháp
59/GPBTNĐ Giấy phép hoạt động bến TNĐ Tài Quý P.CB 13-05-2019
398 Cảng vụ hàng hải
Bình Thuận
422/CVHHBT-PC-TT
-AT-ANHH
V/v truy tìm tàu gây tai nạn P.PC 13-05-2019
397 Cục ĐTNĐ VN 330/QĐ-CĐTNĐ Quyết định vv công bố lại hoạt động cảng TNĐ An Sơn P.CB
ĐD Bình Dương
13-05-2019
396 Sở GTVT Đồng Tháp 420/SGTVT-KCHTGT V/v chấp thuận chủ trương xây dựng bến TNĐ vật liệu xây dựng Phúc Đạt PGĐ Phước
P.CB
13-05-2019
395 Sở GTVT TP.HCM 3116/SGTVT-GTT V/v chấp thuận phương án đảm bảo ATGT đường thủy phục vụ thi
công sửa chữa kè bảo vệ số nhà 189C Nguyễn Văn Hưởng, p thảo Điền
quận 2 của công ty TNHH Xnk Liên Thái Bình Dương
P.PC 09-05-2019
394 Chi cục ĐTNĐ
Phía Nam
587/CCĐT-TCHCĐT Thông báo vv bằng, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền,
máy trưởng phương tiện TND không còn giá trị sử dụng
P.PC
P.TT
Trưởng ĐD
09-05-2019
393 Cục ĐTNĐ VN 713/CĐTNĐ-QLKCHT Thông báo luồng định kỳ tuyến ĐTNĐ quốc gia tuyến kênh Ba Hòn P.PC 09-05-2019
392 Cục ĐTNĐ VN 712/CĐTNĐ-QLKCHT Thông báo luồng định kỳ tuyến ĐTNĐ quốc gia tuyến kênh Tắc Vân P.PC 09-05-2019
391 Cục ĐTNĐ VN 708/CĐTNĐ-PCTTr V/v tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về khai thác cát sỏi PGĐ Minh
P.PC
09-05-2019
390 Cục ĐTNĐ VN 702/CĐTNĐ-TCCB V/v tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị 38-CT/TW của ban bí thư
về BHYT
P.PC 09-05-2019
389 Sở GTVT Đồng Tháp 607/SGTVT-KCHTGT V/v trả lời đơn xin xây dựng cầu bộ hành và bổ sung vùng nước bến TNĐ của công ty TNHH lương thực Lấp Vò Đồng Tháp P.CB
ĐD Đồng Tháp
09-05-2019
388 Sở GTVT Đồng Tháp 608/SGTVT-KCHTGT V/v cho ý kiến về vị trí bến TNĐ hộ kinh doanh Trần Cao Toàn P.CB
ĐD Đồng Tháp
09-05-2019
387 Sở GTVT Đồng Tháp 609/SGTVT-KCHTGT V/v cho ý kiến về vị trí bến TNĐ hộ kinh doanh Phạm Thị Lắm P.CB
ĐD Đồng Tháp
09-05-2019
386 Công ty TNHH BĐS Trần Thái 20/2019 P.CB
PGĐ Phước
06-05-2019
385 Ban an ninh cảng thủy nội địa- Tổng công ty cổ phần đường sông miền nam 13-04-1900 V/v xin đóng góp ý kiến bản dự thảo kế hoạch an ninh cảng TNĐ( Lần đầu) PGĐ Minh
P.PC
06-05-2019
384 Sở GTVT Đồng Nai 2693/SGTVT-QLGT V/v tăng cường công tác quản lý đối với các bến TNĐ hoạt động bốc xếp dỡ vật liệu xây dựng PGĐ Minh
ĐD Đồng Nai, Bình Dương, Thủ Đức
06-05-2019
383 Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Đồng Tháp 30/TB-KKT Thông báo kết quả cuộc họp vv lấy ý kiến đảm bảo trật tự ATGT và kế hoạch phối hợp liên nghành trong KCN Sa Đéc PGĐ Minh
P.TT
Đại diện Đồng Tháp
06-05-2019
382 Cục ĐTNĐ VN 386/QĐ-CĐTNĐ QĐ vv phê duyệt quyết toán công trình xây dựng hoàn thành công trình sửa chữa lớn văn phòng tại đại diện Xi măng hà tiên – Cv III PGĐ Minh
P. Tài vụ
06-05-2019
381 Cục ĐTNĐ VN 385/QĐ-CĐTNĐ QĐ vv phê duyệt quyết toán công trình xây dựng hoàn thành công trình cải tạo tường rào, cổng trước, cổng sau, nhà để xe, nhà kho tại văn phòng – Cv III PGĐ Minh
P. Tài vụ
06-05-2019
380 Cục ĐTNĐ VN 383/QĐ-CĐTNĐ QĐ vv phê duyệt quyết toán công trình xây dựng hoàn thành công trình sửa chữa cano SG 6278 – Cv III P.Tài Vụ 06-05-2019
379 Cục ĐTNĐ VN 408/QĐ-CĐTNĐ QĐ vv phê duyệt quyết toán công trình xây dựng hoàn thành công trình sửa chữa cano SG5573 – Cv III PGĐ Minh
P. Tài vụ
06-05-2019
378 Cục ĐTNĐ VN 384/QĐ-CĐTNĐ QĐ vv phê duyệt quyết toán công trình xây dựng hoàn thành công trình sửa chữa cải tạo cầu tàu, nhà xe, nhà để phương tiện – Cv III PGĐ Minh
P. Tài vụ
06-05-2019
377 Cục ĐTNĐ VN 409/QĐ-CĐTNĐ QĐ vv phê duyệt quyết toán công trình xây dựng hoàn thành công trình sửa chữa cano 6277- Cv III PGĐ Minh
P. Tài vụ
06-05-2019
376 Cục ĐTNĐ VN 410/QĐ-CĐTNĐ Quyết định vv phê duyệt quyết toán công trình xây dựng hoàn thành công trình sửa chữa cano 6018- cảng vụ ĐTNĐ khu vực 3 PGĐ Minh
P. Tài vụ
06-05-2019
375 Cục ĐTNĐ VN 691/CĐTNĐ-QLKCHT Thông báo luồng thường xuyên đường TNĐ quốc gia tháng 4/2019- miền nam P.PC 06-05-2019
374 Chi cục ĐTNĐ Phía Nam 562/CCĐTNĐPN-QLHT Thông báo hạn chế GTT trên sông Vàm Cỏ Đông P.PC 06-05-2019
373 Chi cục ĐTNĐ Phía Nam 575/CCĐTNĐPN-QLHT Thông báo hạn chế GTT trên sông Sài Gòn P.PC 06-05-2019
372 Bộ GTVT 14/2019/TT-BGTVT Thông tư công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh đồng nai, bình dương và khu vực quản lý của cảng vụ hàng hải Đồng Nai PGĐ Minh
PGĐ Phước
P.CB,P.PC
ĐD Đồng Nai, Bình Dương
06-05-2019
371 Cục ĐTNĐ VN 682/CĐTNĐ-PCTTr V/v điều chỉnh quy mô xây dựng cảng TNĐ Tân Kim- Long An PGĐ Phước
P.CB
06-05-2019
370 Cục ĐTNĐ VN 373/QĐ-CĐTNĐ Quyết định vv công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2018, 2019 của cảng vụ ĐTNĐ khu vực 3 P.TCHC 03-05-2019
369 Sở GTVT Đồng Tháp 56/GPBTNĐ Giấy phép bến TNĐ xăng dầu Tân Long P.CB 03-05-2019
368 Sở GTVT Đồng Tháp 57/GPBTNĐ Giấy phép bến TNĐ Tân Long 3 P.CB 03-05-2019
367 Cục ĐTNĐ VN 570-1/CĐTNĐ-TCCB Thông báo vv thực hiện quy trình bổ nhiệm lại viên chức giữ chức vụ lãnh đạo P.TCHC
PGĐ. Phước
03-05-2019
366 Sở GTVT TP HCM 229/GM-SGTVT Giấy mời kiểm tra hiên trường Đ D Thủ Đức
P.CB
03-05-2019
365 Chi cục ĐTNĐ Phía Nam 542/QĐ-CCĐTNĐPN Quyết định về việc thành lập đoàn kiểm tra chuyên nghành, giao thông TNĐ, thuộc phạm vi trách nhiệm của đội TT-AT số 7 P. TT 02-05-2019
364 Chi cục ĐTNĐ Phía Nam 540/QĐ-CCĐTNĐPN Quyết định về việc thành lập đoàn kiểm tra chuyên nghành, giao thông TNĐ, thuộc phạm vi trách nhiệm của đội TT-AT số 5 P. TT 02-05-2019
363 Thanh tra sở GTVT Đồng Nai 513/BC-TTrS Báo cáo công tác phối hợp liên nghành số 53/KHKN-TTrs-CSGT-CVĐTNĐKVIII P. TT 02-05-2019
362 Văn phòng Chính Phủ 142/TB-VPCP Thông báo kết luận của đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ chính trị, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ, trưởng ban chỉ đạo 138/CP về tình hình vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát tại các địa phương PGĐ
P.PC, P.CB
Trưởng ĐD
02-05-2019
361 UBND tỉnh Đồng Tháp 160/UBNN-ĐTXD V/v quản lý sử dụng cơ sở nhà, đất diện tích 2470 m2, xã Bình thành, huyện Lấp vò, tỉnh Đồng Tháp PGĐ Minh
P.TC
P.TCHC
02-05-2019
360 Bộ GTVT 3881/BGTVT-KHCN Vv tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp P.PC 02-05-2019

Comments are closed.