Công văn đến tháng 05 năm 2017
Tháng Bảy 2, 2017
Công văn đến tháng 01 năm 2017
Tháng Bảy 2, 2017

Công văn đến tháng 06 năm 2017

Số CV/ Download Số hiệu văn bản Nội dung
410 430/SGTVT-KCHTGT V/v Chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa Nuôi trồng Thủy sản Hoàng Long
409 429/SGTVT-KCHTGT V/v Chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa DNTN Thành Phong
408 428/SGTVT-KCHTGT V/v Chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa VLXD Hữu Thoại
407 426/SGTVT-KCHTGT V/v Chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa Công ty TNHH Hiệp Phát Hưng
406 415/SGTVT-KCHTGT V/v Chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa Công ty TNHH Xuân Xuân Vinh
405 413/SGTVT-KCHTGT V/v Chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa Công ty TNHH MTV San Lấp Đồng Tháp 689
402 425/CAT-PC67 V/v Phối hợp bảo đảm TTATGT đường thủy nội địa
400 390/SGTVT-KCHTGT V/v chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa Công ty TNHH Gạo Tân Hiệp Thành
399 1122/SGTVT-KCHTGT V/v đảm bảo tiêu chuẩn bến TNĐ Công ty TNHH TMXD Nhật Hân
398 8868/SGTVT-GTT V/v chấp thuận hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng chuyến của Công ty TNHH Du lịch Sông Xanh
394 1139/CĐTNĐ-KHCN-HTQT&MT V/v báo cáo việc thực hiện pháp luật về BVMT trong hoạt động cảng, bến thủy nội địa
393 1138/CĐTNĐ-PCTTr V/v thống kê vận tải cát
387 8582/SXD-VLXD V/v tình hình quản lý các bến thủy nội địa, bến bãi tập kết VLXD trên địa bàn Thành phố trong 6 tháng đầu năm 2017
383 700/GM-BGTVT Giấy mời dự Hội nghị sơ kết triển khai thực hiện Luật sửa đổi
381 1077/CĐTNĐ-QLKCHT V/v Tham gia ý kiến dự thảo Thông tư quy định về việc xác định và xử lý điểm đen trên đường thủy nội địa
380 1416/QĐ-BGTVT Quyết định kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác kiểm soát tải trọng phương tiện đường bộ của Sở GTVT và một số đơn vị là đầu mối bốc xếp hàng hóa; kiểm tra kích thước thành thùng hàng của xe ô tô tải tại một số địa phương
379 13/TB-ĐKTr Thông báo lịch kiểm tra theo Quyết định 1416/QĐ-BGTVT ngày 17/5/2017 của Bộ trưởng Bộ GTVT
373 3218/QĐ-SGTVT Quyết định V/v đình chỉ hoạt động của bến thủy nội địa
362 1017/CĐTNĐ-KHĐT V/v Rà soát, hệ thống hóa các báo cáo, chế độ báo cáo trong lĩnh vực GTVT
352 995/CĐTNĐ-KHĐT V/v Góp ý dự thảo Hồ sơ Nghị định ban hành Quy chế hoạt động nạo vét luồng đường thủy nội địa, vùng nước cảng, bến thủy nội địa
350 17/CV-NTr V/v Cung cấp thông tin về việc chuyển nhượng tài sản của CT TNHH CK đóng tàu Hà Đức (Cảng Hà Đức cũ)
344 986/CĐTNĐ-PCTTr V/v Báo cáo tổng kết Luật Xử lý vi phạm hành chính
340 966/CĐTNĐ-KHCN-HTQT&MT V/v Danh sách các phương tiện được cấp phép vận tải thủy qua biên giới Việt Nam – Campuchia
338 940/CĐTNĐ-KHĐT V/v thực hiện chỉ đạo tại văn bản số 5253/BGTVT-KCHT ngày 18/5/2017 của Bộ GTVT

Trả lời