Công văn đến Tiền Giang
Tháng Năm 31, 2019
Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực III tiếp đón đoàn công tác HĐND tỉnh Bắc Giang
Tháng Sáu 20, 2019

CÔNG VĂN ĐẾN THÁNG 06 NĂM 2019

Số VB NƠI ĐẾN SỐ HIỆU, KÝ HIỆU, NỘI DUNG VB NỘI DUNG Ý KIẾN GIẢI QUYẾT CỦA LÃNH ĐẠO LÃNH ĐẠO PHÊ DUYỆT NGÀY DOWNLOAD
503944/CĐTNĐ-VT-ATGT944/CĐTNĐ-VT-ATGTV/v tăng cường các giải pháp bảo đảm ATGT, BVKC HTGT khắc phục sự cố, hậu quả thiên tai, lụt bão trong mùa bão, lũ năm 2019.PGĐ Minh
P.Thanh tra
18/06/2019
502Sở GTVT Đồng Tháp72/GPBTNĐGiấy phép hoạt động BTNĐ xăng dầu Hoàng Nam.P.CB18/06/2019
501Sở GTVT Đồng Tháp878/SGTVT-KCHTGTV/v cho ý kiến vị trí mở BTNĐ VLXD Thành Trung – Chi nhánh Châu Thành.P.CB18/06/2019
500Sở GTVT Đồng Tháp877/SGTVT-KCHTGV/v cho ý kiến vị trí mở BTNĐ của hộ kinh doanh Phát Đạt.P.CB18/06/2019
499Sở GTVT Đồng Tháp582/SGTVT-KCHTGTV/v chấp thuận chủ trương xây dựng BTNĐ Trần Cao Toản.P.CB18/06/2019
498Sở GTVT Đồng Tháp804/SGTVT-KCHTGTV/v cho ý kiến vị trí mở BTNĐ Ngọc Đông – Hưng NhơnP.CB18/06/2019
497Chi cục ĐTNĐPN787/CCĐTNĐPN-PCTB v/v hạn chế GTT trên Rạch Ô Môn.P.PC18/06/2019
496Công ty TNHH MTV HTHH khu vực I145/TB-CTHT1TB giới thiệu chức danh và chữ ký PGĐ điều hành Công ty TNHH MTV HTHH KV I.P.TCHC18/06/2019
495Sở GTVT Đồng Nai3595/SGTVT-QLGTV/v kiểm tra, xử lý các phương tiện thủy có gắn các thiết bị đặc thù bơn hút cát.PGĐ Minh
P.Thanh tra
18/06/2019
494Cục ĐTNĐ VN929/CĐTNĐ-TCV/v xây dựng phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2020 – 2022 của các đơn vị Cảng vụ.P.TC18/06/2019
493Cục ĐTNĐ VN928/CĐTNĐ-TCV/v quản lý, sử dụng tài sản công. P.TC
P.TCHC
18/06/2019
492Chi cục ĐTNĐPN788/CCĐTNĐPNTB V/v hạn chế GTT trên sông Hậu.P.PC18/06/2019
491Cục ĐTNĐ VN918/CĐTNĐ-VT-ATGTV/v tăng cường các biện pháp phòng chống bệnh Dịch tả lơn Châu Phi.P.Thanh tra
Trưởng ĐD
17/06/2019
490Cục ĐTNĐ VN917/CĐTNĐ-PCTTrV/v tăng cường công tác quản lý nhà nước chuyên ngành đối với phương tiện hoạt động trên ĐTNĐ, tại cảng, BTNĐ.PGĐ Phước
P.CB
Trưởng ĐD
17/06/2019
489Cảng vụ ĐTNĐ Bến Tre151/TB-CVĐTNĐTB giới thiệu chức danh và chữ ký của đồng chí Huỳnh Thế Nhân.P.TCHC
ĐD Bến Tre
17/06/2019
488 Chi cục ĐTNĐPN 769/CCĐTNĐPN-QLHTTB V/v hạn chế GTT trên kênh Mặc Cần DưngP.PC12/06/2019
487Sở Xây dựng Tp.HCM6831/SXD-VLXDV/v tình hình quản lý các BTNĐ, bến bãi tập kết VLXD trên địa bàn thành phố 6 tháng đầu năm 2019.PGĐ
Trưởng phòng
Trưởng ĐDTĐ
12/06/2019
486539/CĐTNĐ-VT-ATGTQUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới”PGĐ
Trưởng phòng
Trưởng ĐD
12/06/2019
485Chi cục ĐTNĐPN754/CCĐTNĐPN-QLHTTB v/v kết thúc hạn chế GTT trên Tháp Mười số 2.P.PC10/06/2019
484Sở GTVT Tây Ninh432/SGTVTV/v lấy ý kiến rà soát, kiểm tra, đánh giá các BTNĐ.P.CB10/06/2019
483Sở GTVT Tp.HCM3915/SGTVT-GTTV/v cung cấp thông tin liên quan đến phương tiện TNĐP.Thanh tra
Trưởng ĐD
06/06/2019
482Sở GTVT Tp.HCM3833/SGTVT-GTTV/v giải quyết cấp giấy phép hoạt động BTNĐ Lê Giàu phường Long Bình , quận 9.P.CB06/06/2019
481Sở GTVT Tp.HCM3832/SGTVT-GTTV/v giải quyết cấp lại giấy phép hoạt động BTNĐ Vĩnh Thành phường Long Bình , quận 9.P.CB06/06/2019
480Công ty CP phát triển TP Xanh245/Đơn đề nghị phê duyệt phương án bảo đảm ATGT.PGĐ Phước
P.CB
06/06/2019
479Ban ANCTNĐ – Tổng công ty CP đường sông Miền Nam122/Đơn đề nghị phê duyệt kế hoạch an ninh CTNĐ Long Bình.PGĐ Minh
P.CB
06/06/2019
478Cục ĐTNĐ VN880/CĐTNĐ-TCCBV/v xin ý kiến Dự thảo Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo quản lý và trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều dộng, biệt pgais, từ chức, miễn nhiệm.P.TCHC06/06/2019
477Cục ĐTNĐ VN879/CĐTNĐ-TCCBV/v sơ kết, tổng kết các chỉ thị về lao động.P.TCHC06/06/2019
476Cảng vụ HH Đồng Nai248/GM-CVHHĐNGiấy mời tham dự v/v lấy ý kiến phê duyệt phương án bảo đảm ATGT nạo vét khu vực nước trước BTNĐ Thành Phố Xanh.P.CB06/06/2019
475Sở TN&MT Đồng Nai3582/STNMT-CCBVMTV/v lấy ý kiến nhận xét đối với kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tại Cảng Vĩnh HưngP.PC05/06/2019
474Cục ĐTNĐ VN870/CĐTNĐ-TCCBV/v báo cáo thực hiện quyên góp khắc phục hậu quả cho ông Phạm Văn Thông.P.TCHC05/06/2019
473Chi cục ĐTNĐPN733/CCĐTNĐPN-PCV/v TB một số điều cần lưu ý cho vận tải tàu thủy khi lưu thông trong mùa bão lũ năm 2019.P.Thanh tra05/06/2019
472Chi cục ĐTNĐPN736/CCĐTNĐPN-QLHTTB v/v hạn chế GTT trên Tháp Mười số 2.P.PC05/06/2019
471Cục ĐTNĐ VN871/CĐTNĐ-TCV/v xây dựng dự toán kinh phí bảo đảm ATGT năm 2020 và kế hoạch kinh phí 3 năm 2020-2022. P.TC,PC
P.TCHC
05/06/2019
470Cục ĐTNĐ VN869/CĐTNĐ-KHCN-HTQT&MTV/v tổ chức hoạt động hưởng ứng các ngày lễ về BVMT năm 2019.P.CB05/06/2019
469Cục ĐTNĐ VN865/CĐTNĐ-VT-ATGTV/v xây dựng dự toán kinh phí bảo đảm ATGT năm 2020 và kế hoạch kinh phí 3 năm 2020-2022. PGĐ Minh
P.Thanh tra
05/06/2019
468Cục ĐTNĐ VN862/CĐTNĐ-KHCN-HTQT&MTV/v ròa soát hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn trong lĩnh vực ĐTNĐ.PGĐ Phước
P.PC
05/06/2019
467Chi cục ĐTNĐPN724/CCĐTNĐPN-QLHTTB v/v hạn chế GTT trên kênh Hồng Ngự Vĩnh Hưng.P.PC05/06/2019
466Chi cục ĐTNĐPN726/CCĐTNĐPN-QLHTTB v/v hạn chế GTT trên kênh Tháp Mười số 2.P.PC05/06/2019
465Sở GTVT Đồng Tháp805/SGTVT-KCHTGTV/v cho ý kiến vị trí mở BTNĐ của Công ty TNHH MTV Vận chuyển Thế Thiện.P.CB05/06/2019
464Sở GTVT Đồng Tháp803/SGTVT-KCHTGTV/v cho ý kiến vị trí mở BTNĐ Năm Kha.P.CB05/06/2019
463Cục ĐTNĐ VN829/GM-CĐTNĐV/v triển khai nhiệm vụ bảo về môi trường”Xd b/c công tác BVMT trong lĩnh vực ĐTNĐ”.PGĐMinh
P.CB
05/06/2019
462Cảng vụ HH TT Huế618/TBHH-CVHHTTHTH hàng hải khu vực biển cấm hoạt động hàng hải.P.PC05/06/2019
461Sở GTVT Tp.HCM3900/SGTVT-GTTV/v ròa soát danh sách tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai giá trên địa bàn thành phố.P.TC05/06/2019
460Chi cục ĐTNĐPN721/CCĐTNĐPN-PCTB v/v hạn chế GTT trên sông Hậu – nhánh Năng Gù Thị HòaP.PC05/06/2019
459Sở GTVT Tp.HCM3858/SGTVT-GTTV/v xây dựng tiêu chí hoạt động BTNĐ trên địa bàn thành phố.P.PC05/06/2019
458Sở GTVT Đồng Tháp776/SGTVT-KCHTGTV/v xây dựng bờ kè BTNĐ Bãi VLXD ANH Quân.PGĐ Phước
P.CB, PC
05/06/2019
457Sở GTVT Đồng Tháp775/SGTVT-KCHTGTV/v xây dựng bờ kè BTNĐ Bãi VLXD ANH Quân số 2.P.CB05/06/2019
456Cục ĐTNĐ VN812/CĐTNĐ-VPV/v thực hiện công tác bảo vệ môi trường của cản, bến, phương tiện TNĐ khu vực phía Nam.P.CB05/06/2019
455Sở GTVT Tp.HCM2216/QĐ-SGTVTQĐ v/v đình chỉ hoạt dộng BTNĐ Ngọc Thành thuộc P.Long Bình, Q9.P.CB
ĐD Thủ Đức
05/06/2019
454Sở GTVT Tp.HCM3656/SGTVT-GTTV/v chấp thuận phương án bảo đảm ATGT đường thủy công trình sửa chữa kè thửa đất số 513, bản đồ 30, Thảo Điền, Q2.P.CB05/06/2019

Comments are closed.