Công văn đến tháng 08/2017
Tháng Tám 6, 2017
Công văn đến 08/2017
Tháng Tám 15, 2017

Công văn đến tháng 08 năm 2017

SỐ VB NƠI GỬI ĐẾN SỐ HIỆU,
KÝ HIỆU VĂN BẢN
NỘI DUNG VĂN BẢN Ý KIẾN
GIẢI QUYẾT
CỦA LÃNH ĐẠO
LÃNH ĐẠO PHÊ DUYỆT NGÀY GHI CHÚ
495 Cục ĐTNĐ Việt Nam 914/QĐ-CĐTNĐ Quyết định V/v Thành lập Tổ rà soát văn bản quy phạm pháp luật giao thông vận tải ĐTNĐ PGĐ
P.TCHC
02/8/2017
496 Cục ĐTNĐ Việt Nam 1479/CĐTNĐ-TCCB V/v Triển khai Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ ĐW
P.TCHC
02/8/2017
497 Cục ĐTNĐ Việt Nam 1480/CĐTNĐ-PCTTr Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 P.PC 02/8/2017
498 Cục ĐTNĐ Việt Nam 1483/CĐTNĐ-VT-ATGT V/v Tổ chức thực hiện Thông tư số 16/2017/TT-BGTVT ngày 22/5/2017 của Bộ trưởng Bộ GTVT P.PC 02/8/2017
499 Chi Cục ĐTNĐ phía Nam 1104/CCĐTNĐPN-QLHT Thông báo điều tiết hướng dẫn giao thông khu vực cầu An Long bắc qua kênh Tháp Mười số 1 P.PC 02/8/2017
500 Chi Cục ĐTNĐ phía Nam 1105/CCĐTNĐPN-QLHT Thông báo điều tiết hướng dẫn giao thông khu vực cầu Hồng Ngự bắc qua kênh Hồng Ngự Vĩnh Hưng P.PC 02/8/2017
501 Phòng Cảng sát đường thủy 302/KH-CAT-PC68 Kế hoạch kiểm tra, xử lý các vi phạm quy định về xây dựng, bảo vệ và khai thác kết cấu hạ tầng giao thông ĐTNĐ PGĐ Minh
P.Thanh tra
ĐD Long An
02/8/2017
502 Bộ GTVT 2253/QĐ-BGTVT Quyết đinh V/v giao quản lý nhà nước tại cảng, bến thủy nội địa trong vùng nước cảng biển trên tuyến luồng sông Đồng Nai, đoạn từ rạch Ông Nhiêu đến hạ lưu cầu Đồng Nai PGĐ
P.TCHC
ĐD Thủ Đức
04/8/2017
503 UB ATGT Quốc gia 285/VP Báo cáo tình hình trật tự an toàn giao thông tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2017 PGĐ Minh 04/8/2017
504 Cục ĐTNĐ Việt Nam 1485/CĐTNĐ-VT-ATGT V/v Tăng cường các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự, ATGT ĐTNĐ trong quý III năm 2017 PGĐ Minh
P.Thanh tra
04/8/2017
505 Cục ĐTNĐ Việt Nam 1486/CĐTNĐ-PCTT V/v Kiểm tra, giám sát hoạt động các tàu mang cấp VP-SB PGĐ Minh
P.PC, P.CB
P.Thanh tra
04/8/2017
506 Cục ĐTNĐ Việt Nam 1491/CĐTNĐ-VT-ATGT V/v Rà soát, kiểm tra phương tiện vào, rời cảng, bến thủy nội địa PGĐ Minh
P.PC
P.Thanh tra
04/8/2017
507 Sở GTVT TP HCM 3708/TB-SGTVT Thông báo nội dung cuộc họp về tình hình hoạt động bến thủy nội địa bốc dỡ vật liệu xây dựng trên địa bàn quận 12 P.Thanh tra
P.PC, P.TCHC
04/8/2017
508 Cục ĐTNĐ Việt Nam 1502/GM-CĐTNĐ Giấy mời tham dự đoàn kiểm tra, đôn đốc về công tác bảo vệ môi trường tại các cảng, bến thủy nội địa khu vực phía Nam PGĐ Phước
ĐD Đồng Tháp
Long An
04/8/2017
509 Bộ GTVT 26/2017/TT-BGTVT Thông tư quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu của công chức, viên chức và nhân viên Cảng vụ ĐTNĐ P.TCHC 04/8/2017
510 Bộ GTVT 459/KCHT V/v điều chuyển nhiệm vụ QLNN đối với cảng, bến trên sông Đồng Nai P.CB, P.PC
P.TCHC
04/8/2017
511 Chi Cục ĐTNĐ phía Nam 1132/CCĐTNĐPN-QLHT Thông báo V/v Hạn chế giao thông thủy trên kênh Phú Hữu Bãi Xàu P.PC 04/8/2017
512 Cục ĐTNĐ Việt Nam 1518/CĐTNĐ-TCCB V/v Thực hiện xét phong tặng, truy tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” P.TCHC 04/8/2017
513 Cục ĐTNĐ Việt Nam 1523/CĐTNĐ-VP V/v Mở lớp đào tạo công tác văn thư, lưu trữ trong ngành ĐTNĐ năm 2017 P.TCHC 04/8/2017
514 Chi Cục ĐTNĐ phía Nam 1086/CCĐTNĐPN-QLHT Thông báo V/v hạn chế giao thông thủy khu vực ngã ba sông Hậu – sông Vàm Nao P.PC 07/8/2017
515 Ủy ban sông Mê Công Việt Nam 285/UBMC V/v Tham dự Hội thảo vùng về giao thông đường thủy vùng hạ lưu vực sông Mê Công 25/8/2017, Băng Cốc, Thái Lan P.TCHC 07/8/2017
516 Sở GTVT Đồng Nai 4660/SGTVT-QLGT V/v Trả hồ sơ cấp Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa P.CB
ĐD Đồng Nai
07/8/2017
517 Sở GTVT TP HCM 12175/SGTVT-GTT V/v gia cố bờ sông, nạo vét cát, đá vùng nước trước bến thủy nội địa Xuân Hương trên sông Đồng Nai, quận 9 P.CB 07/8/2017
518 Phòng Cảng sát đường thủy Long An Lịch kế hoạch kiểm tra, xử lý các vi phạm quy định về xây dựng, bảo vệ và khai thác kết cấu hạ tầng giao thông ĐTNĐ PGĐ Minh
P.Thanh tra
ĐD Long An, Mộc Hóa
07/8/2017
519 Cục ĐKVN – Cục ĐTNĐVN
– Cục CSGT
4717/QĐLN-ĐKVN Quyết định thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông ĐTNĐ P.Thanh tra
ĐD Bến Tre
07/8/2017
520 Bộ GTVT 1945/QĐ-BGTVT Quyết điịnh V/v công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng đầu năm 2017 P.TCHC
P.PC, P.CB
P.Thanh tra
07/8/2017
521 Cục ĐTNĐ Việt Nam 1530/CĐTNĐ-PCTTr V/v Triển khai Quyết định số 2253/QĐ-BGTVT ngày 31/7/2017 của Bộ GTVT PGĐ
Trưởng phòng
Trưởng ĐD
ĐW
09/8/2017
522 Cục ĐTNĐ Việt Nam 1538/KH-CĐTNĐ Kế hoạch kiểm tra bảo đảm TTATGT ĐTNĐ PGĐ Minh
P.Thanh tra
ĐD Bình Dương
Đồng Nai
Thủ Đức
09/8/2017
523 Cục ĐTNĐ Việt Nam 1540/CĐTNĐ-VT-ATGT Lịch trực bảo đảm trật tự ATGT dịp nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9 năm 2017 PGĐ Minh
P.TCHC
P.Thanh tra
P.PC
09/8/2017
524 Cục ĐTNĐ Việt Nam 1552/GM-CĐTNĐ Giấy mời họp đánh giá tình hình công tác tháng 7 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ tháng 8 năm 2017 PGĐ
Trưởng phòng
09/8/2017
525 Cảng vụ HH TT Huế 802/TBHH-CVHHTTH Thông báo hàng hải về khu vực biển cấm hoạt động hàng hải phục vụ khảo sát thuộc Dự án MIA 128 P.Thanh tra 09/8/2017
526 Sở GTVT Đồng Nai 4700/GM-SGTVT Giấy mời V/v kiểm tra xem xét chấp thuận quy mô xây dựng bến thủy nội địa số 1 và số 2 của Liên hiệp HTX DVNN Đồng Nai P.CB 09/8/2017
527 Cục ĐTNĐ Việt Nam 1554/SY-CĐTNĐ Sao y Công điện V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết P.TCHC
Các Trưởng ĐD
10/8/2017
528 Sở GTVT TP HCM 3918/QĐ-SGTVT Quyết định V/v đình chỉ có thời hạn hoạt động BTNĐ tập kết vật liệu xây dựng của CT XDTM địa ốc Lan Anh P.CB 10/8/2017
529 Cục Hàng hải Việt Nam 3128/CHHVN-VTDVHH V/v Tổ chức buổi làm việc với CT CMA-CGM Việt Nam PGĐ Phước
P.CB
10/8/2017
530 Cục Hàng hải Việt Nam 3136/CHHVN-VTDVHH V/v Chuẩn bị nội dung tham luận Hội nghị Nâng cao năng lực kết nối của các phương thức vận tải từ TP HCM đến các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ – Tây Nam Bộ PGĐ Phước
P.CB
10/8/2017
531 Đoàn kiểm tra số 2 01/TB-ĐKTr V/v Báo cáo và chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để kiểm tra về công tác cán bộ P.TCHC 11/8/2017
532 Đoàn kiểm tra số 2 02/ĐKTr V/v Thông báo lịch kiểm tra PGĐ Phước
P.TCHC
11/8/2017
533 Sở GTVT Đồng Nai 4805/SGTVT-QLGT V/v tháo dỡ biển báo cấm neo đậu đường thủy tại khu vực bến thuộc địa bàn TP Biên Hòa P.CB
ĐD Đồng Nai
11/8/2017
534 Cục ĐTNĐ Việt Nam 1577/CĐTNĐ-VT-ATGT V/v Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 P.PC 14/8/2017
540 Cục ĐTNĐ Việt Nam 1184/QĐ-CCĐTPN V/v Thành lập Đoàn kiểm tra tình hình đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa của Chi cục Đường thủy nội địa phía nam PGĐ. MINH

P.THANH TRA

21/08/2017
541 Bộ GD và ĐT 05/TB-HTQT Thông báo tuyển sinh đi học thạc sĩ ở Nhật Bản P.TCHC 21/08/2017
542 Bộ GTVT 8857/BGTVT-TCCB V/v Cử CC-CV đi học các khóa học tại Israel P.TCHC 21/08/2017
543 Bộ GTVT 8858/BGTVT-TCCB V/v Thông báo tuyển sinh đào tạo P.TCHC 21/08/2017
544 Cục ĐTNĐ Việt Nam 814/TB-ĐTII Thông báo tuyển sinh liên thông đại học văn bằng 2 P.TCHC 21/08/2017
545 Bộ GTVT 719/QĐ-CVĐTNĐ Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật công trình cải tạo sữa chửa văn phòng Đại diện Cảng vụ Đường thủy nội địa Phú Long PGĐ.Minh

P.Tài Vụ

P.TCHC

21/08/2017
546 Bộ GTVT 720/QĐ-CĐTNĐ Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật công trình cải tạo sữa chửa văn phòng Đại diện Cảng vụ Đường thủy nội địa Mộc Hóa PGĐ.Minh

P.Tài Vụ

P.TCHC

 21/08/2017  
547 Bộ GTVT 721/QĐ-CĐTNĐ Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật công trình cải tạo sữa chửa văn phòng Đại diện Cảng vụ Đường thủy nội địa Đồng Tháp PGĐ.Minh

P.Tài Vụ

P.TCHC

  21/08/2017   
548 Bộ GTVT 722/QĐ-CĐTNĐ Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật công trình cải tạo sữa chửa văn phòng Đại diện Cảng vụ Đường thủy nội địa Bình Dương PGĐ.Minh

P.Tài Vụ

P.TCHC

   21/08/2017   
549 Bộ GTVT 723/QĐ-CĐTNĐ Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật công trình cải tạo sữa chửa văn phòng Đại diện Cảng vụ Đường thủy nội địa Bến Tre PGĐ.Minh

P.Tài Vụ

P.TCHC

    21/08/2017
550 Bộ GTVT 724/QĐ-CĐTNĐ Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật công trình cải tạo sữa chửa văn phòng Đại diện Cảng vụ Đường thủy nội địa Hồng Ngự PGĐ.Minh

P.Tài Vụ

P.TCHC

     21/08/2017   
551 Bộ GTVT 725/QĐ-CĐTNĐ Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật công trình cải tạo sữa chửa văn phòng Đại diện Cảng vụ Đường thủy nội địa Tiền Giang PGĐ.Minh

P.Tài Vụ

P.TCHC

 21/08/2017   
552 Bộ GTVT 726/QĐ-CĐTNĐ Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật công trình cải tạo sữa chửa văn phòng Đại diện Cảng vụ Đường thủy nội địa Tây Ninh PGĐ.Minh

P.Tài Vụ

P.TCHC

  21/08/2017
553 Bộ GTVT 1634/CĐTNĐ-VP V/v Kiểm điểm tình hình thực hiện tháng 8/2017 P.PC   21/08/2017
554 Bộ GTVT 1640/CĐTNĐ-TC V/v Thông báo việc thực hiện chế độ tài chính đối với Cảng vụ ĐTNĐ P.TV   21/08/2017
555 Cục ĐTNĐ Việt Nam 1637/CĐTNĐ-VT-ATGT V/v phối hợp cung cấp thông tin liên quan đến giao thông đường thủy nội địa tại kv đồng bằng sông Cửu Long cho kênh VOV giao thông Quốc gia PGĐ. Phước

P.TCHC

  21/08/2017
556 Cục ĐTNĐ Việt Nam 1643/CĐTNĐ-KHCN-HTQT&MT V/v góp ý kiến dự thảo quy trình xử lý thông báo vi phạm lĩnh vực đường thủy nội địa  P.Thanh Tra   21/08/2017  
557 Cục ĐTNĐ Việt Nam 1539/CĐTNĐ-VT-ATGT V/v Thông báo ứng dụng Viwa Alert phản ánh tồn tại, bất cập về giao thông ĐTNĐ Ban CNTT   21/08/2017  
558 CTy TNHH Hoa Tiêu Hàng hải khu vực I 171/CTHT1 V/v Cập nhật danh sách hoa tiêu và hoa tiêu tập sự của công ty P.Pháp chế   21/08/2017  
559 Sở GTVT 5076/SGTVT-QLGT V/v trả lại hồ sơ cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa để Doanh nghiệp bổ sung hồ sơ pháp lý P.CB

ĐD. Đồng Nai

  21/08/2017
560 Chi cục ĐTNĐ Phía Nam 1193/CCĐTTNĐPN-QLHT V/v ý kiến về việc giao thông đường thủy nội địa đối với công trình Cảng Trạm nghiền xi măng Fico6 bến tre trên sông cổ chiên P.CB   21/08/2017
  
561 Bênh VIện GTVT HCM 351/CV-BV V/v Phòng chống dịch sốt suất huyết P.TCHC  23/08/2017
562 Chi cục ĐTNĐPN 1164/TBL-CCĐTNĐPN Thông báo luồng tháng 8 P. Cảng Bên

Trưởng Các Đại diện

23/08/2017
563 Sở GTVT 584/SGTVT-KCHTGT V/v Chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa Tân Bình P.Cảng Bến 23/08/2017
564 Văn phòng chính phủ 8793/VPCP-CN V/v Vụ tai nạn giao thông đường thủy nội địa gây hậu quả nghiêm trọng tại Bình Dương P.TCHC

P. Pháp Chế

P.Thanh Tra

23/08/2017
565 Cục ĐTNĐ Việt Nam 1669/CĐTNĐ-TCCB V/v báo cáo tình hình thực hiện chính sách tiền lương, BHXH và ưu đãi người có công với cách mạng P.TCHC 24/8/2017
566 Ban an toàn giao thông TPHCM 314/BATGT Về rà soát, cập nhật các thành viên Đoàn kiểm tra ngành về trật tự an toàn giao thông đường thủy P.PC 24/8/2017
567 Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai 361/CV-CVHHĐN V/v lấy ý kiến đóng hóp Dự thảo “Nội quy cảng biển Đồng Nai” lần 1 P.GĐ Phước
P.CB
P.PC
25/8/2017
568 Sở GTVT TP HCM 13234/SGTVT-GTT V/v chấp thuận chủ trương xây dựng bến TNĐ đưa rước hành khách trên sông Đồng Nai của Công ty TNHH MTV Du lịch Lan Nguyễn, Q9 P.GĐ Phước
P.CB
25/8/2017
569 Sở GTVT Đồng Nai 5151/SGTVT-QLGT V/v trả lại hồ sơ cấp đề nghị chấp thuận việc xây dựng 02 cụm bến TNĐ số 1 và số 2 cho Doanh nghiệp để bổ sung hồ sơ pháp lý P. CB
ĐD Đồng Nai
25/8/2017
570 Sở GTVT TP HCM 955/GM-SGTVT Giấy kiểm tra hiện trường về tình hình hoạt động bến TNĐ trên sông Sài gòn thuộc địa bàn quận 12, huyện Hóc Môn và Củ chi P.CB
ĐD Phú Long
25/8/2017
571 Cục thuế TPHCM 8802/TB-TB07-CT Thông báo tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp P.GĐ Minh
P.TC
25/8/2017
572 Sở GTVT Đồng Nai 5213/GM-SGTVT Giấy mời V/v kiểm tra điều kiện hoạt động bến khách ngang sông Bình Ninh để xem xét cấp giấy phép P.CB
ĐD Đồng Nai
28/8/2017
573 Sở GTVT Đồng Nai 5214/SGTVT-QLGT V/v trả lại hồ sơ đề nghị chấp thuận việc xây dựng bến khách ngang sông (bến đò Bình Hòa) cho Bà Lê Thị Đức Hiền P.CB 28/8/2017
574 Sở GTVT Đồng Nai 5231/GM-SGTVT Giấy mời V/v kiểm tra xem xét điều kiện cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa Trị An P.CB
ĐD Đồng Nai
28/8/2017
575 Sở GTVT Đồng Nai 5234/SGTVT-QLGT V/v phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai P.CB
ĐD Đồng Nai
28/8/2017
576 Cục Hàng hải Việt Nam 308/GM-CHHVN Giấy mời v/v giải pháp điều tiết phân luồng hàng hóa nhằm giảm áp lực giao thông cho khu vực cảng Cát lái P.TCHC 28/8/2017
577 Cục ĐTNĐ Việt Nam 1705/CĐTNĐ-TC V/v báo cáo sắp xếp, xử lý xe ô tô P.TCHC 29/8/2017
578 Cảng vụ Hàng hải Nha Trang 665/CVHHNT-PC V/v phương tiện rời cảng khi chưa hoàn thành thủ tục rời bến P.PC
P.Thanh tra
29/8/2017
579 UBND Quận 12 6252/UBND-ĐT Về cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra, xư lý các bến TNĐ tập kết kinh doanh VLXD hoạt động không phép trên địa bàn Quận 12 PGĐ Phước 29/8/2017
580 Cục ĐTNĐ Việt Nam 1717/CĐTNĐ-VT-ATGT V/v thực hiện thông báo kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 về tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả P.Thanh tra 29/8/2017
581 Cục ĐTNĐ Việt Nam 1722/CĐTNĐ-VT-ATGT V/v thực hiện Công điện số 1224/CĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự ATGT dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và khai giảng năm học mới 2017-2018 P.GĐ Minh
P.Thanh tra
Các ĐD
29/8/2017
582 Cục ĐTNĐ Việt Nam 1728/CĐTNĐ-TCCB V/v lập danh sách đối tượng và dự toán kinh phí tinh giản biên chế P.TCHC 30/8/2017
583 Chi Cục ĐTNĐ phía Nam 1251/CCĐT-TCHCĐT Lịch trực Lễ Quốc khánh 2/9, 3/9 & 1 ngày nghỉ bù 4/9 của Chi Cục ĐTNĐ phía Nam P.TCHC 30/8/2017
584 Chi Cục ĐTNĐ phía Nam 1252/QĐ-CCĐTNĐPN Quyết định V/v thành lập Đoàn kiểm tra chuyên ngành giao thông ĐTNĐ; thuộc phạm vi trách nhiệm của Đội thanh tra -An toàn số 5 P.Thanh tra 31/8/2017
585 Chi Cục ĐTNĐ phía Nam 1253/QĐ-CCĐTNĐPN Quyết định V/v thành lập Đoàn kiểm tra chuyên ngành giao thông ĐTNĐ; thuộc phạm vi trách nhiệm của Đội thanh tra -An toàn số 5 (Tổ thanh tra – An toàn Tiền Giang) P.Thanh tra 31/8/2017
586 Chi Cục ĐTNĐ phía Nam 1256/QĐ-CCĐTNĐPN Quyết định V/v thành lập Đoàn kiểm tra chuyên ngành giao thông ĐTNĐ; thuộc phạm vi trách nhiệm của Đội thanh tra -An toàn số 7 (Tổ thanh tra – An toàn Đồng Tháp) P.Thanh tra 31/8/2017
587 Cục ĐTNĐ Việt Nam 1744/CĐTNĐ-VT-ATGT V/v báo cáo tổng kết thi hành Nghị định số 185/2013-NĐ-CP P.Thanh tra
P.PC
31/8/2017

 

Trả lời