Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2018 Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực III
Tháng Một 1, 2019
Thông báo danh sách thí sinh nộp hồ sơ tuyển dụng 2018, 2019
Tháng Hai 18, 2019

CÔNG VĂN ĐẾN THÁNG 1 NĂM 2019

Số VB NƠI ĐẾN SỐ HIỆU,

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

NỘI DUNG VĂN BẢN Ý KIẾN GIẢI QUYẾT CỦA LÃNH ĐẠO LÃNH ĐẠO PHÊ DUYỆT NGÀY DOWNLOAD
37  CT TNHH MTV Hoa tiêu HH khu vực I  01/CTHT1  V/v xác nhận số lượt tàu dẫn.  08/01/2019  
36 Chi cục ĐTNĐPN 40/CCĐTNĐPN-QLHT TB v/v hạn chế giao thông thủy trên nhánh cù lao Tây Ma – sông Tiền. P.PC 08/01/2019  
35  Cục ĐTNĐ VN  28/CĐTNĐ-PCTTr  V/v đề nghị có ý kiến sửa đổi, bổ xung, Nghị định số 132/2015/NĐ-CP.  PGĐ
P.PC, Thanh tra, CB
 08/01/2019  
34  Cục ĐTNĐ VN  26/CĐTNĐ-VT-ATGT  V/v tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi năm 2019.  P.PC  08/01/2019  
33 Cục ĐTNĐ VN  24/CĐTNĐ-TCCB  V/v thực hiện Nghị định 117/2016/NĐ-CP.  P.PC  08/01/2019  
32  Cục ĐTNĐ VN  22/CĐTNĐ-VT-ATGT  Lịch trực đảm bảo ATGT trong dịp tết Nguyên Đán năm 2019.  P.TCHC
P.PC
 08/01/2019  
 31  Cục ĐTNĐ VN  21/CĐTNĐ-TC  V/v báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018.  PGĐ Minh
P.Thanh tra
 08/01/2019  
30 Chi cục ĐTNĐPN  36/CCĐTNĐPN  TB v/v hạn chế giao thông thủy trên kênh Xà No  P.PC  08/01/2019  
29 Sở GTVT Đồng Tháp  04/GPBTNĐ  GP hoạt động BTNĐ Hapro Đồng Tháp.  P.CB  08/01/2019  
28  Sở GTVT Đồng Tháp  03/GPBTNĐ  GP hoạt động BTNĐ Hùng Vương – Tây Nam.  P.CB  08/01/2019
27
26  Cảng vụ HH Đồng Nai  01/GM-CVHHĐN  V/v lấy ý kiến phê duyệt phương án BĐATHH thi công xây dựng nâng cấp Cảng TNĐ Tín Nghĩa  PGĐ Phước
P.CB
 08/01/2019  
25 Cục ĐTNĐ VN  19/TB-CĐTNĐ  TB văn bản quy phạm pháp luật ban hành năm 2018.  P.PC
Trưởng ĐD
 08/01/2019  
24 Sở GTVT Đồng Tháp 2274/SGTVT-KCHTGT  V/v nạo vét BTNĐ của Công ty TNHH MTV sx thương mại Ngọc Quyên Hồng Ngự.  P.CB
ĐD Hồng Ngự
 08/01/2019  
23 Sở GTVT Đồng Tháp   2272/SGTVT-KCHTGT  V/v vị trí BTNĐ Gach Mới Đồng Tháp.  P.CB
ĐD Đồng Tháp
 08/01/2019  
22  Sở GTVT Đồng Tháp  2270/SGTVT-KCHTGT  V/v vị trí BTNĐ Doanh nghiệp tư nhân Phú Hưng.  P.PC
ĐD Đồng Tháp
 08/01/2019  
21  Sở GTVT Đồng Tháp  216/GPBTNĐ  GP hoạt động BTNĐ VLXD Thuận.  P.CB  08/01/2019  
20 Sở GTVT Đồng Tháp  215/GPBTNĐ  GP hoạt động BTNĐ VLXD Sáu Lòng.  P.CB  08/01/2019  
19 Sở GTVT Đồng Tháp  214/GPBTNĐ  GP hoạt động BTNĐ Nhà máy Nguyên – Loan.  P.CB  08/01/2019  
18  Sở GTVT Đồng Tháp  1185/SGTVT-KCHTGT  V/v chấp thuận chủ trương xây dựng BTNĐ Tài Ngân.  P.CB  08/01/2019  
17  Sở GTVT Đồng Tháp  2242/SGTVT-KCHTGT  V/v cho ý kiến về vị trí BTNĐ Công ty TNHH Trường Sơn.  P.CB  08/01/2019  
16  Sở GTVT Đồng Tháp  209/GPBTNĐ  GP hoạt động BTNĐ VLXD Lê Phú.  P.CB  08/01/2019  
15  ĐD Cảng vụ tại Thủ Đức  95/BC-ĐDTĐ  BC kết quả kiểm tra liên ngành của ĐD cảng vụ Thủ Đức tháng 12/2018.  P.Thanh tra  08/01/2019  
14 ĐD Cảng vụ tại Thủ Đức 94/BC-ĐDTĐ BC v/v triển khai cơ chế một cửa quốc gia tại cảng TNĐ Long Bình. P.Thanh tra 08/01/2019  
13 ĐD Cảng vụ tại Thủ Đức 93/CV-ĐDTĐ V/v thông báo kết quả sau kiểm tra liên ngành từ ngày 20-26/12/218 của Thủy đội I. PGĐ Minh
P.Thanh tra
08/01/2019  
12 Cục ĐTNĐ VN 06/CĐTNĐ-VT-ATGT KH đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Hỷ Hợi 2019. P.PC 03/01/2019
11 Cục ĐTNĐ VN 03/CĐ-CĐTNĐ Công điện về cơn bão số 1 ngày 02/01/2019. P.Thanh tra 08/01/2019
10 BHXH TP.HCM 08/TB-BHXH TB điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đống BHYT. P.TCHC 08/01/2019
9 Sở GTVT TP.HCM 7531/QQD-SGTVT QĐ v/v đình chỉ hoạt động BTNĐ Long Bình II thuộc phường Long Bình, quận 9. P.CB 08/01/2019
8 Sở GTVT TP.HCM 7529/QQD-SGTVT QĐ v/v đình chỉ hoạt động BTNĐ Long Bình I thuộc phường Long Bình, quận 9. P.CB 08/01/2019  
7 Chi cục ĐTNĐPN 1813/QĐ-CCĐTNĐPN QĐ v/v thành lập đoàn kiểm tra chuyên ngành, GT ĐTNĐ; thuộc phạm vi trách nhiệm Đội Thanh tra – An toàn số 5. P.CB 08/01/2019  
6 Chi cục ĐTNĐPN 1815/QĐ-CCĐTNĐPN QĐ v/v thành lập đoàn kiểm tra chuyên ngành, GT ĐTNĐ; thuộc phạm vi trách nhiệm Đội Thanh tra – An toàn số 7. P.Thanh tra 03/01/2019  
5 Cục ĐTNĐ VN 2651/GM-CĐTNĐ GM tham dự hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2019. P.TCHC, TC
PGĐ,KT Trưởng, Trưởng phòng TCHC, GĐ dự
03/01/2019
4 Sở GTVT Đồng Nai 9787/GM-SGTVT GM v/v kiểm tra hiện trường xem xét điều kiện cấp giấy phép hoạt động BTNĐ. P.CB
ĐD Đồng Nai
03/01/2019
3 Sở GTVT Đồng Nai 9710/QĐ-SGTVT QĐ v/v đình chỉ có thời hạn hoạt động của BTNĐ. P.CB 03/01/2019
2 VIETABANK SÀI GÒN 521/TB-CN SÀI GÒN Tb v/v thay đổi Tên chủ tài khoản theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. P.TC 03/01/2019
1 Ban ATGT Long An 138/QĐ-ATGT QĐ v/v Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện Cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” giai đoạn 2016-2020. P.PC
ĐD Long An
03/01/2019  

Comments are closed.