Công văn đến tháng 06 năm 2017
Tháng Bảy 2, 2017
Công văn đi tháng 03 năm 2017
Tháng Bảy 2, 2017

Công văn đi tháng 02 năm 2017

KÝ HIỆU
VĂN BẢN/ DOWNLOAD
NGÀY, THÁNG
VĂN BẢN
NGƯỜI KÝ VĂN BẢN TRÍCH YẾU NỘI DUNG VĂN BẢN NƠI NHẬN CÔNG VĂN ĐI
27/QĐ-CVIII 6/2/2017 Quyết định V/v Giao kế hoạch lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông ĐTNĐ, hàng hải tại các Đại diện trực thuộc Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III – Các Trưởng phòng
– Các Trưởng ĐD
28/CVIII-KHTC 6/2/2017 V/v Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016 – Cục ĐTNĐ Việt Nam
29/CVIII-KHTC 7/2/2017 V/v Xây dựng dự toán kinh phí cho công tác kiểm tra đảm bảo ATGT khu vực cầu Bình Lợi, khu vực bến khách Củ Chi năm 2017 – Cục ĐTNĐ Việt Nam
30/CVIII-QLCB 7/2/2017 V/v Báo cáo công bố hoạt động cầu cảng 3000 tấn thuộc Cảng thủy nội địa chuyên dùng phân bón Bình Điền thuộc khu vực Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III quản lý – Cục ĐTNĐ Việt Nam
31/CVIII-PC 9/2/2017 V/v Thực hiện một số Điều tại Thông tư số 248/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài Chính – Các Đại diện
32/QĐ-CVIII 16/02/2017 Quyết định V/v chi tiền thưởng cho Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III vì được tặng Cờ thi đua của Chính phủ – Các Trưởng phòng
33/CVIII-CB 10/2/2017 V/v Báo cáo tình hình hoạt động Cảng thủy nội địa Hoàng Tuấn thuộc khu vực Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III – Cục ĐTNĐ Việt Nam
34/QĐ-CVIII 10/2/2017 Quyết định V/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ công tác giữa các Phòng, Ban nghiệp vụ và các Đại diện Cảng vụ trực thuộc Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III – Các Trưởng phòng
– Các Trưởng ĐD
35/TB-CVIII 15/2/2017 Thông báo V/v hết thời hạn hợp đồng làm việc bà Huỳnh Thùy Nguyên – Thống kê ĐD Hồng Ngự – ĐD Hồng Ngự
– Bà Huỳnh Thủy Nguyên
35a/CVIII-PC 16/02/2017 V/v Báo cáo nội dung báo đưa tin Tạm giữ phương tiện vận chuyển khoảng 8000 tấn than cám không chứng từ – ĐD Long An
36/CVIII-QLCB 16/2/2017 V/v Thực hiện pháp luật về BVMT của các bến thủy nội địa và phương tiện trong hoạt động giao thông thủy nội địa ( Long An) – ĐD Long An
37/CVIII-QLCB 16/2/2017 V/v Thực hiện pháp luật về BVMT của các bến thủy nội địa và phương tiện trong hoạt động giao thông thủy nội địa ( Tiền Giang) – ĐD  Tiền Giang
38/CVIII-KHTC 21/2/2017 V/v Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước – KBNN Quận Bình Thạnh
39/QĐ-CVIII 21/2/2017 V/v Trích tiền từ tài khoản tạm giữ qua tài khoản tiền gửi (413.995.297 đồng) – KBNN Q.Bình Thạnh
– Trưởng các phòng có liên quan
40/QĐ-CVIII 21/2/2017 V/v Trích tiền từ tài khoản tạm giữ qua tài khoản tiền gửi (14.016.000 đồng) – KBNN Q.Bình Thạnh
– Trưởng các phòng có liên quan
41/QĐ-CVIII 21/2/2017 V/v Trích tiền từ tài khoản tạm giữ qua tài khoản tiền gửi (38.740.000 đồng) – KBNN Q.Bình Thạnh
– Trưởng các phòng có liên quan
42/QĐ-CVIII 22/02/2017 Quyết định V/v Kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành ĐTNĐ năm 2017 của Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III – Các Trưởng phòng
– Các Trưởng ĐD
43/QĐ-CVIII 22/2/2017 Quyết định V/v tặng giấy khen năm 2016 – Hội đồng TĐKT Cục
44/QĐ-CVIII 22/02/2017 Quyết định V/v công nhận Danh hiệu thi đua năm 2016 – Hội đồng TĐKT Cục
48/CVIII-PC 27/02/2017 Kế hoạch kiểm tra các Đại diện Cảng vụ trực thuộc tháng 3 + 4 năm 2017 – Các phòng
– ĐD BD, ĐN, TĐ, PL, LA, MH
49/QĐ-CVIII 27/02/2017 Quyết định V/v nâng bậc lương đối với cán bộ, viên chức ông Trần Văn Lập – CVV ĐD Bình Dương – Trưởng ĐD Bình Dương
– Ông Trần Văn Lập
50/KH-CVIII 27/02/2017 Kết hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 của Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III – Các phòng
– Các ĐD
51/CVIII-TTrAT 27/02/2017 V/v Thống kê, tổng hợp số liệu đơn vị là đầu mối bốc xếp hàng hóa trên địa bàn các tỉnh Đồng Tháp, Đồng Nai, Bình Dương – Phòng Pháp chế – Thanh tra Cục
52/QĐ-CVIII 27/02/2017 V/v Trích tiền từ tài khoản tạm giữ qua tài khoản tiền gửi (497.848.223 đồng) – KBNN Q.Bình Thạnh
– Trưởng các phòng có liên quan
53/KH-CVIII 28/02/2017 Kế hoạch luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác của Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III – Các phòng
– Các ĐD
54/CVIII-TCHC 28/02/2017 Báo cáo tình hình hoạt động tháng 02 năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 01 năm 2017 – Cục ĐTNĐ Việt Nam

Trả lời