Công văn đi tháng 05 năm 2017
Tháng Bảy 2, 2017
Thông báo năm 2017
Tháng Bảy 2, 2017

Công văn đi tháng 06 năm 2017

KÝ HIỆU
VĂN BẢN/ DOWNLOAD
NGÀY, THÁNG
VĂN BẢN
NGƯỜI KÝ VĂN BẢN TRÍCH YẾU NỘI DUNG VĂN BẢN NƠI NHẬN CÔNG VĂN ĐI
1/6/2017 V/v Hướng dẫn đề cương báo cáo và lịch kiểm tra hoạt động 6 tháng đầu năm 2017 – Các Phòng
– Các ĐD
7/6/2017 V/v Báo cáo tình hình thực hiện công tác tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng 5/2017 – Cục ĐTNĐ Việt Nam
– Phòng PC – Thanh tra
7/6/2017 V/v Báo cáo kết quả ký lại cam kết kiểm soát tải trọng phương tiện tại cảng, bến thủy nội địa – Cục ĐTNĐ Việt Nam
7/6/2017 Quyết định V/v chỉ định đơn vị thực hiện gói thầu mua sắm đồ gỗ phòng họp – KBNN Q.Bình Thạnh
12/6/2017 V/v Trích tiền từ tài khoản tạm giữ qua tài khoản tiền gửi (66.114.000 đồng) – KBNN Q.Bình Thạnh
– Trưởng các phòng có liên quan
12/6/2017 Quyết định V/v giao nhiệm vụ kiêm nhiệm lái cano – Trưởng các phòng
– Trưởng các ĐD
– Ông, bà có tên
12/6/2017 V/v Trích tiền từ tài khoản tạm giữ qua tài khoản tiền gửi (480.526.140 đồng) – KBNN Q.Bình Thạnh
– Trưởng các phòng có liên quan
12/6/2017 V/v Trích tiền từ tài khoản tạm giữ qua tài khoản tiền gửi (16.759.000 đồng) – KBNN Q.Bình Thạnh
– Trưởng các phòng có liên quan
14/6/2017 Tờ trình V/v đề nghị Cục ĐTNĐ Việt Nam xem xét trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III – Cục ĐTNĐ Việt Nam
14/6/2017 Quyết định V/v nâng bậc lương đối với viên chức và người lao động (ông Trần Sỹ Khánh – CVV ĐD Nhơn Trạch) – Trưởng các phòng
– Trưởng ĐD
– Ông Trần Sỹ Khánh
14/6/2017 Quyết định V/v nâng bậc lương đối với viên chức và người lao động (ông Nguyễn Công Quẩn – CVV ĐD Đồng Tháp) – Trưởng các phòng
– Trưởng ĐD
– Ông Nguyễn Công Quẩn
14/6/2017 Quyết định V/v nâng bậc lương đối với viên chức và người lao động (ông Hoàng Thanh Cường – CVV ĐD Đồng Tháp) – Trưởng các phòng
– Trưởng ĐD
– Ông Hoàng Thanh Cường
14/6/2017 Báo cáo tổng kết thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính – Cục ĐTNĐ Việt Nam
15/6/2017 V/v Góp ý sửa đổi Dự thảo Thông tư 26/2014/TT-BGTVT hướng dẫn đấu thầu, đặt hàng sản xuất cung ứng dịch vụ công ích, bảo trì ĐTNĐ quốc gia – Cục ĐTNĐ Việt Nam
15/6/2017 Tờ trình V/v Đề nghị Cục ĐTNĐ Việt Nam xem xét trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án chuyển đổi biên chế viên chức Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III thành biên chế công chức – Cục ĐTNĐ Việt Nam
199A/GM-CVIII 15/6/2017 Giấy mời V/v tham dự cuộc họp công bố Quyết định kiểm tra việc thực hiện kiểm soát tải trọng phương tiện đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương – CT TNHH XM Fico Bình Dương
15/6/2017 Giấy mời V/v tham dự cuộc họp công bố Quyết định kiểm tra việc thực hiện kiểm soát tải trọng phương tiện đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương – CTCP Tuấn An Phú
15/6/2017 Giấy mời V/v tham dự cuộc họp công bố Quyết định kiểm tra việc thực hiện kiểm soát tải trọng phương tiện đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương – CTCP Cảng Thạnh Phước
204/QĐ-CVIII 19/6/2017 Quyết định V/v phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn – Gói thầu: Trang bị đồng phục ngành năm 2017 – HĐ mua sắm tài sản
– Trưởng các phòng
– Trưởng các ĐD
205/TB-CVIII 19/6/2017 Thông báo kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn
Gói thầu: Trang bị đồng phục ngành năm 2017
– HĐ mua sắm tài sản
– Trưởng các phòng
– Trưởng các ĐD
15/6/2017 Giấy mời V/v tham dự cuộc họp công bố Quyết định kiểm tra việc thực hiện kiểm soát tải trọng phương tiện đường bộ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai – CT Ajinomoto Việt Nam
15/6/2017 Giấy mời V/v tham dự cuộc họp công bố Quyết định kiểm tra việc thực hiện kiểm soát tải trọng phương tiện đường bộ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai – CT TNHH MTV Xuân Đào
20/6/2017 V/v Góp ý sửa đổi Nghị định số 93/2013/NĐ-CP ngày 20/8/2013 của Chính phủ – Cục ĐTNĐ Việt Nam
20/6/2017 V/v Cử đại cán bộ tham dự khóa đào tạo điều khiển PTTNĐ phục vụ công tác TKCN 2017 – Cục ĐTNĐ Việt Nam
21/6/2017 Tờ trình phê duyệt Báo cáo kinh tế – kỹ thuật và Kế hoạch đấu thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo Văn phòng Đại diện Cảng vụ Phú Long – Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III – Cục ĐTNĐ Việt Nam
– Phòng Quản lý hạ tầng
21/6/2017 Tờ trình phê duyệt Báo cáo kinh tế – kỹ thuật và Kế hoạch đấu thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo Văn phòng Đại diện Cảng vụ Mộc Hóa – Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III – Cục ĐTNĐ Việt Nam
– Phòng Quản lý hạ tầng
21/6/2017 Tờ trình phê duyệt Báo cáo kinh tế – kỹ thuật và Kế hoạch đấu thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo Văn phòng Đại diện Cảng vụ Hồng Ngự – Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III – Cục ĐTNĐ Việt Nam
– Phòng Quản lý hạ tầng
21/6/2017 Tờ trình phê duyệt Báo cáo kinh tế – kỹ thuật và Kế hoạch đấu thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo Văn phòng Đại diện Cảng vụ Đồng Tháp – Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III – Cục ĐTNĐ Việt Nam
– Phòng Quản lý hạ tầng
21/6/2017 Tờ trình phê duyệt Báo cáo kinh tế – kỹ thuật và Kế hoạch đấu thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo Văn phòng Đại diện Cảng vụ Bình Dương – Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III – Cục ĐTNĐ Việt Nam
– Phòng Quản lý hạ tầng
21/6/2017 Tờ trình phê duyệt Báo cáo kinh tế – kỹ thuật và Kế hoạch đấu thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo Văn phòng Đại diện Cảng vụ Tây Ninh – Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III – Cục ĐTNĐ Việt Nam
– Phòng Quản lý hạ tầng
21/6/2017 Tờ trình phê duyệt Báo cáo kinh tế – kỹ thuật và Kế hoạch đấu thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo Văn phòng Đại diện Cảng vụ Tiền Giang – Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III – Cục ĐTNĐ Việt Nam
– Phòng Quản lý hạ tầng
21/6/2017 Tờ trình phê duyệt Báo cáo kinh tế – kỹ thuật và Kế hoạch đấu thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo Văn phòng Đại diện Cảng vụ Bến Tre – Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III – Cục ĐTNĐ Việt Nam
– Phòng Quản lý hạ tầng

Trả lời