Thông báo lương năm 2017
Tháng Bảy 2, 2017
Công văn tháng 02 năm 2017
Tháng Bảy 2, 2017

Công văn tháng 01 năm 2017

Số CV/ Download Số hiệu văn bản Nội dung Ngày phê duyệt
57 107/CĐTNĐ-VT-ATGT V/v Tăng cường các giải pháp cấp bách bảo đảm TTATGT đường thủy trong dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội mùa xuân năm 2017 25/01/2017
56 81/CCĐTNĐPN-PC Giấy mời làm lễ ra quân 23/01/2017
51 86CĐTNĐ-PCTTr V/v giao nhiệm vụ kiểm tra và xử phạt VPHC bến không phép 23/01/2017
48 191/QĐ-UBND Quyết định về thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về trật tự ATGT đường thủy 23/01/2017
46 3835/QĐ-BGTVT Quyết định về việc công bố bổ sung, sửa đổi, thay thế và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của BGTVT 19/01/2017
43 86/CĐTNĐ-PCTTr V/v giao nhiệm vụ kiểm tra và xử phạt VPHC bến không phép 19/01/2017
32 55/CĐTNĐ-PCTTr V/v Báo cáo công tác thanh tra chuyên ngành 12/1/2017
24 27/KH-CĐTNĐ Kế hoạch kiểm tra, giám sát bảo đảm trạt tự ATGT ĐTNĐ dịp Tết Nguyên đán, lễ hội mùa Xuân 2017 9/1/2017
18 22/CĐTNĐ-PCTTr V/v Triển khai ký lại cam kết về kiểm soát tải trọng phương tiện tại cảng, bến thủy nội địa 9/1/2017
17 19/TB-CĐTNĐ Thông báo văn bản quy phạm pháp luật ban hành năm 2016 9/1/2017
12 03/CĐTNĐ-PCTTr V/v Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-BGTVT ngày 21/12/2016 của Bộ trưởng Bộ GTVT về tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn hàng hải và an toàn giao thông ĐTNĐ 4/1/2017
09 1552/QĐ-CĐTNĐ Quyết định V/v Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành ĐTNĐ năm 2017 của các Chi cục, Cảng vụ ĐTNĐ 03/01/2016
06 641/CVHHNĐ-PCAT&TTHH V/v Truy tìm tàu gây tai nạn 03/01/2016
02 2690/TB-CĐTNĐ Thông báo xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2015 03/01/2016

Trả lời