Đại diện Tây Ninh
Tháng Tư 14, 2017
Đại diện Mộc Hóa
Tháng Tư 14, 2017

Đại diện Bến Tre

Địa chỉ: 194 B1, Khu phố 1, Nguyễn Đình Chiểu, P.8, TP.Bến Tre.

Điện thoại: (0275) 381 5180

Email: daidienbentre.cv3@gmail.com

Đại diện Phạm vi quản lý
Tuyến sông, kênh Từ Km…đến Km… Chiều dài Chi tiết
(Theo sơ đồ tuyến) (km)
Bến Tre Kênh Chẹt Sậy 0+000 đến 9+570 9,57 Toàn tuyến
Sông Bến Tre 0+000 đến 8+222 8,222 Toàn tuyến
Rạch và kênh Mỏ Cày 0+000 đến 18+000 18 Toàn tuyến
Kênh Chợ Lách 0+000 đến 10+700 10,7 Toàn tuyến
Sông Cổ Chiên 0+000 đến 58+000
(Bờ trái)
58 Từ cửa Hàm Luông đến Ngã 3 hạ lưu nhánh sông Băng Tra (địa phận tỉnh Bến Tre)
82+000 đến 99+500
(Bờ trái)
27,872 Từ ngã 3 thượng lưu nhánh sông Băng Tra đến ranh Bến Tre – Vĩnh Long (địa phận tỉnh Bến Tre)
Nhánh sông Băng Tra (Cổ Chiên) 0+000 đến 23+500

(Bờ trái)

23,5 Toàn tuyến

(địa phận tỉnh Bến Tre)

Sông Hàm Luông 0+000 đến 98+000 98 Toàn tuyến
Sông Tiền 73+500 đến 108+000

(bờ phải)

48,7 Từ thượng lưu cảng Mỹ Tho 500m đến ranh Bến Tre – Vĩnh Long (địa phận tỉnh Bến Tre)

Đội ngũ công chức viên chức

STT Họ và tên Ghi chú
1 Nguyễn Văn Rối Trưởng đại diện
2 Phan Hữu Hiếu  Phó đại diện
3 Nguyễn Minh Tâm
4 Huỳnh Kim Ngọc Cẩm
5 Trịnh Duy Huy
6 Nguyễn Hữu Quan

 

Trả lời