Đại diện Đồng Nai
Tháng Chín 29, 2016
Quy định về quản lý cảng, bến thủy nội địa
Tháng Chín 29, 2016

Đại diện Đồng Tháp

Địa chỉ: 24/5 Nguyễn Huệ, Khóm 1, P.1, TP.Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp.

Điện thoại: (0277) 386 0278

Email: daidiendongthap.cv3@gmail.com

Phạm vi quản lý của Đại diện Cảng vụ Đường thủy nội địa tại Đồng Tháp (Ban hành kèm theo Quyết định số 479/QĐ-CVIII ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực III)
Đại diện Phạm vi quản lý
Tuyến sông, kênh Từ Km…đến Km… Chiều dài Chi tiết
(Theo sơ đồ tuyến) (km)
Đồng Tháp Kênh Tháp Mười số 2 49+900 đến 93+560 43,66 Từ ranh tỉnh Tiền Giang – Đồng Tháp đến ngã 3 sông Tiền
Kênh Lấp Vò – Sa Đéc 0+000 đến 45+850

(Bờ phải)

45,85 Từ ngã 3 sông Tiền đến ranh tỉnh Đồng Tháp – An Giang (địa phận tỉnh Đồng Tháp)
0+000 đến 51+492 51,492 Toàn tuyến
(Bờ trái)
Kênh Tư Mới 0+000 đến 10+170 10,17 Toàn tuyến
Sông Tiền 125+800 đến 180+200 54,4 Từ ngã 3 kênh Lấp Vò Sa Đéc đến ngã ba kênh Tháp Mười Số 2
Nhánh sông Tiền (nhánh Hổ Cứ) 8,59 Toàn tuyến

Đội ngũ công chức viên chức

STT Họ và tên Ghi chú
1 Nguyễn Minh Đức Trưởng đại diện
2 Nguyễn Lê Thanh  Phó đại diện
3 Trần Thanh Hoàng  
4 Huỳnh Hữu Toàn  
5 Nguyễn Kim Ngân  
6 Huỳnh Nguyễn Minh Trung  
7 Phạm Ngọc Tuân  

Trả lời