Đại diện Mộc Hóa
Tháng Tư 14, 2017
Đừng lãng quên vai trò của những dòng sông
Tháng Tư 23, 2017

Đại diện Hồng Ngự

Địa chỉ: Khóm 3 đường Lê Thị Hồng Gấm, P. An Thạnh, Thị xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp.

Điện thoại: (0277) 387 2777

Email: daidienhongngu.cv3@gmail.com

Phạm vi quản lý của Đại diện Cảng vụ Đường thủy nội địa Hồng Ngự (Ban hành kèm theo Quyết định số 478/QĐ-CVIII ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực III)
Đại diện Phạm vi quản lý
Tuyến sông, kênh Từ Km…đến Km… Chiều dài Chi tiết
(Theo sơ đồ tuyến) (km)
Hồng Ngự Kênh Tháp Mười số 1 42+550 đến 90+470 47,92 Từ ngã ba kênh Ranh đến ngã 3 sông Tiền
Kênh 4 Bis 0+000 đến 16+460 16,46 Toàn tuyến
Kênh Hồng Ngự – Vĩnh Hưng 13+855 đến 44+520 30,66 Từ ranh tỉnh Long An – Đồng Tháp đến ngã 3 sông Tiền (địa phận tỉnh Đồng Tháp)
(Bờ phải)
16+000 đến 44+520 28,52
(Bờ trái)
Kênh Phước Xuyên 0+000 đến 27+740 27,74 Toàn tuyến
Sông Tiền 180+200 đến 251+030 70,83 Từ ngã 3 kênh Tháp Mười Số 2 đến biên giới Campuchia
Nhánh sông Tiền (cù lao Tây Ma, cù lao Long Khánh) 38,34 Toàn tuyến

Đội ngũ công chức viên chức

STT Họ và tên Ghi chú
1 Tô Bá Tuyên Trưởng đại diện
2 Nguyễn Văn Khẩn  Phó đại diện
3 Võ Huy Tùng  
4 Trần Công Minh
5 Huỳnh Thùy Nguyên

Trả lời