Đại diện Bình Dương
Tháng Chín 29, 2016
Đại diện Tiền Giang
Tháng Chín 29, 2016

Đại diện Long An

Địa chỉ: Ấp 4, Xã Long Định, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An.

Đện thoại: (0272) 363 6277

Email: daidienlongan.cv3@gmail.com

Phạm vi quản lý của Đại diện Cảng vụ Đường thủy nội địa tại Long An (Ban hành kèm theo Quyết định số 480/QĐ-CVIII ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực III)
Đại diện Phạm vi quản lý
Tuyến sông, kênh Từ Km…đến Km… Chiều dài Chi tiết
(Theo sơ đồ tuyến) (km)
Long An Sông Vàm Cỏ Đông 0+000 đến 86+150
(Bờ Phải)
86,15 Từ ngã 3 Vàm Cỏ Đông Tây đến  ranh tỉnh Long An – Tây Ninh (địa phận tỉnh Long An)
0+000 đến 92+350
(Bờ Trái)
92.35 Từ ngã 3 Vàm Cỏ Đông Tây đến  ranh tỉnh Long An – Tây Ninh (địa phận tỉnh Long An)
Sông Vàm Cỏ Tây 0+000 đến 50+000 50,0 Từ ngã 3 Vàm Cỏ Đông Tây đến rạch Bắc Đông
Sông Vàm Cỏ 0+000 đến 34+800 34,8 Toàn tuyến
Kênh Thủ Thừa 0+000 đến 10+300 10,3 Toàn tuyến
Kênh Tháp Mười Số 2 0+000 đến 3+000 3 Từ ngã 3 sông Vàm Cỏ Tây đến ranh tỉnh Long An – Tiền Giang (địa phận tỉnh Long An)
Sông Chợ Đệm Bến Lức 8+950 đến 20+200 11,25 Ranh tỉnh Long An – TP.HCM (bờ trái) đến sông Vàm Cỏ Đông
Sông Cần Giuộc 0+000 đến 35+800 35,8 Toàn tuyến
Kênh Nước Mặn 0+000 đến 2+250 2,25 Toàn tuyến

Đội ngũ công chức viên chức

STT Họ và tên Ghi chú
1 Bùi Văn Vang Trưởng đại diện
2 Phạm Đăng Lâm  Phó đại diện
3 Trần Trí Tuệ  
4 Trần Ngọc Kha  
5 Phan Văn Huỳnh  
6 Vũ Văn Nghĩa  
7 Ngô Thị Thủy  
8 Đoàn Phi Long  
9 Trần Xuân Thưỏng  
10 Trần Văn Đại  
11 Trần Sơn Thượng  

Trả lời