Đại diện Bến Tre
Tháng Tư 14, 2017
Đại diện Hồng Ngự
Tháng Tư 14, 2017

Đại diện Mộc Hóa

Địa chỉ: 14 Quốc Lộ 62 , Ấp Bắc Đông, Thị xã Kiến Bình, Tân Thạnh, Tỉnh Long An.

Email: daidienmochoa.cv3@gmail.com

Phạm vi quản lý của Đại diện Cảng vụ Đường thủy nội địa Mộc Hóa (Ban hành kèm theo Quyết định số 481/QĐ-CVIII ngày  28  tháng 8 năm 2014 của Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực III)

Đại diện Phạm vi quản lý
Tuyến sông, kênh Từ Km…đến Km… Chiều dài Chi tiết
(Theo sơ đồ tuyến)

(km)

Mộc Hóa Sông Vàm Cỏ Tây 50+000 đến 162+780 112,78 Từ rạch Bắc Đông đến cuối tuyến (ngã 5 giao với K. Hồng Ngự – Vĩnh Hưng)
Kênh Tháp Mười Số 1 0+000 đến 42+550 42,55 Từ ngã 3 sông Vàm Cỏ Tây đến ngã ba kênh Ranh
Kênh Hồng Ngự Vĩnh Hưng 0+000 đến 13+855 13,855 Từ ngã 3 sông Vàm Cỏ Tây đến ranh tỉnh Long An – Đồng Tháp (địa phận tỉnh Long An
(Bờ Phải)
0+000 đến 16+000 16
(Bờ trái)

Đội ngũ công chức viên chức

STT Họ và tên Ghi chú
1 Lưu Văn Tấn Trưởng đại diện
2 Lê Thanh Giang  Phó đại diện
3 Lê Quốc Việt
4 Phạm Kiên Cường
5 Bùi Tuấn Anh
6 Phạm Tường Tri
7 Phan Thành Nhân

Trả lời