Ban CNTT & QLDL
Tháng Tư 14, 2017
Đại diện Nhơn Trạch
Tháng Tư 14, 2017

Đại diện Phú Long

Địa chỉ: 21D Ấp An Hoà, Xã An Sơn, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (0274) 372 6641

Email: daidienphulong.cv3@gmail.com

Đại diện Phạm vi quản lý
Tuyến sông, kênh Từ Km…đến Km… Chiều dài Chi tiết
(Theo sơ đồ tuyến) (km)
Phú Long Sông Sài Gòn 37+150 đến 143+300 106,15 Từ rạch Vĩnh Bình đến hạ lưu đập Dầu Tiếng 2km

Đội ngũ công chức viên chức

STT Họ và tên Ghi chú
1 Nguyễn Xuân Phương Trưởng đại diện
2 Nguyễn Vũ Kha  Phó đại diện
3 Trần Ngọc
4 Phạm Thị Hồng Yến
6 Bùi Hồng Thanh

Trả lời