Đại diện Nhơn Trạch
Tháng Tư 14, 2017
Đại diện Bến Tre
Tháng Tư 14, 2017

Đại diện Tây Ninh

Địa chỉ: Ấp Long Yên, Xã Long Thành Nam, Huyện Hoà Thành, Tỉnh Tây Ninh.

Điện thoại: (0276) 384 4199

Email: daidientayninh.cv3@gmail.com

Đại diện Phạm vi quản lý
Tuyến sông, kênh Từ Km…đến Km… Chiều dài Chi tiết
(Theo sơ đồ tuyến) (km)
Tây Ninh Sông Vàm Cỏ Đông 86+150 đến 136+500
(Bờ Phải)
50,35 Từ ranh tỉnh Long An – Tây Ninh đến thượng lưu Cảng Bến Kéo (địa phận tỉnh Tây Ninh)
92+350 đến 136+500
(Bờ trái)
44.15 Từ ranh tỉnh Long An – Tây Ninh đến thượng lưu Cảng Bến Kéo (địa phận tỉnh Tây Ninh)

Đội ngũ công chức viên chức

STT Họ và tên Ghi chú
1 Nguyễn Đình Hà Trưởng đại diện
2 Từ Ngọc Hánh  Phó đại diện
3 Ninh Văn Thành
4 Trần Văn Thơ
5 Vũ Xuân Thịnh
6 Lê Văn Thanh

Trả lời