Đại diện Xi măng Hà Tiên
Tháng Chín 29, 2016
Đại diện Bình Dương
Tháng Chín 29, 2016

Đại diện Thủ Đức

Địa chỉ: 1352/36 Nguyễn Xiển, P. Long Bình, Q.9, TP.HCM.

Điện thoại: (028) 3732 5920

Email: daidienthuduc.cv3@gmail.com

Đại diện Phạm vi quản lý
Tuyến sông, kênh Từ Km…đến Km… Chiều dài Chi tiết
(Theo sơ đồ tuyến) (km)
Cụm Cảng Thủ Đức Sông Đồng Nai 7+800 đến 36+000

(Bờ phải)

28,2 Từ hạ lưu rạch Ông Nhiêu  đến rạch Bà Lồ
30+500 đến 35+500

(Bờ trái)

5 Từ hạ lưu cù lao Ba Sang (ranh TP. Biên Hòa) đến nhánh sông Cái hạ
Luồng nối sông Đồng Nai (nhánh Cù lao Tân Vạn) 2 Toàn tuyến

Trả lời