Đại diện Long An
Tháng Chín 29, 2016
Đại diện Đồng Nai
Tháng Chín 29, 2016

Đại diện Tiền Giang

Địa chỉ: Tỉnh Lộ 864, Ấp Tân Thuận, Xã Bình Đức, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: (0273) 395 3932

Email: daidientiengiang.cv3@gmail.com

Đại diện Phạm vi quản lý
Tuyến sông, kênh Từ Km…đến Km… Chiều dài Chi tiết
(Theo sơ đồ tuyến) (km)
Tiền Giang Rạch Lá 0+000 đến 10+216 10,216 Toàn tuyến
Kênh Chợ Gạo 0+000 đến 11+625 11,625 Toàn tuyến
Rạch Kỳ Hôn 0+000 đến 7+405 7,405 Toàn tuyến
Kênh Tháp Mười số 2 3+000 đến 49+900 46,9 Từ ranh tỉnh Long An đến ranh tỉnh Tiền Giang – Đồng Tháp
Kênh Xáng Long Định 0+000 đến 19+595 19,595 Toàn tuyến
Kênh 28 0+000 đến 21+245 21,245 Toàn tuyến
Sông Tiền 73+500 đến 125+800

(bờ trái)

52,3 Từ thượng lưu cảng Mỹ Tho 500m đến ngã 3 kênh Lấp Vò Sa Đéc

Đội ngũ công chức viên chức

STT Họ và tên Ghi chú
1 Nguyễn Hữu Lợi Trưởng đại diện
2 Nguyễn Minh Việt Sơn  Phó đại diện
3 Nguyễn Lâm Văn  Phó đại diện
4 Nguyễn Công Quẩn  
5 Mai Văn Tám  
6 Hồ Quốc Nhật  
7 Văn Việt Hùng  
8 Nguyễn Hoàng Nguyên  
9 Võ Thị Hoàng Yến  
10 Võ Thị Hoàng Yến  
11 Phạm Quốc Thanh  

Trả lời