Lễ ra quân “đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa mùa lễ hội đầu xuân Mậu Tuất 2018”
Tháng Ba 1, 2018
Thông báo lớp học PCCC 06/04/2018
Tháng Tư 3, 2018

Đại hội đại biểu công đoàn Cục ĐTNĐ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023

Trong 5 năm qua (2013-2018) thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn Cục ĐTNĐ Việt Nam cán bộ, viên chức lao động(CCVCLĐ) và đoàn viên Công đoàn Cục ĐTNĐ Việt Nam đã hăng hái thi đua, lao động, học tập sáng tạo thực hiện mục tiêu đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động của tổ chức Công đoàn; Chăm lo việc làm, đời sống, dân chủ, bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; động viên CNVCLĐ thi đua đảm bảo tốt ATGT Đường thủy nội địa; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về ĐTNĐ; trong đó bảo đảm an toàn ĐTNĐ được ưu tiên hàng đầu; phấn đấu vì sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp; đóng góp cho sự phát triển chung nghành GTVT.

Phát huy truyền thống 61 năm ngành Đường thủy nội địa; Công đoàn Cục ĐTNĐVN đã tổ chức động viên cán bộ, CCVCLĐ Cục ĐTNĐ đoàn kết, hăng hái thi đua lao động sáng tạo, khắc phục những khó khăn, trở ngại, thực hành tiết kiệm, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ. tổ chức Công đoàn đã phát triển về mọi mặt, đạt được những kết quả quan trong; đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, CCVCLĐ được nâng lên.

Đại hội X có nhiệm vụ đánh giá những kết quả đạt được 5 năm qua, chỉ ra những tồn tại, nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm trong phong trào CCVCLĐ và hoạt động theo nghị quyết của Đại hội IX Công đoàn Cục ĐTNĐVN và Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn GTVT Việt Nam; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của nhiệm kỳ 2018-2023.

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ sở Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực III đã nhận được cờ Công đoàn cơ sở vững mạnh có phong trào thi đua xuất sắc năm 2017 do Công đoàn Bộ giao thông vận tải tặng. Với tinh thần đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, Công đoàn cơ sở CVIII tin tưởng sẽ đạt được thành tích tốt trong nhiệm kỳ X(2018-2023).

Comments are closed.