THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia về vận tải thủy
Tháng Sáu 21, 2017
Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật giao thông đường thủy nội địa
Tháng Sáu 21, 2017

Hiệp định giữa chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Hoàng Gia Campuchia về vận tải đường thuỷ

Số/Kí hiệu
Ngày ban hành 17/12/2009
Ngày có hiệu lực
Người ký Thứ trưởng bộ GTVT Đinh Mạnh Hùng
Trích yếu HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ HOÀNG GIA CAMPUCHIA VỀ VẬN TẢI ĐƯỜNG THỦY
Cơ quan ban hành
Thể loại Hiệp Định

Tài liệu đính kèm: Hiep dinh Viet Nam-Campuchia

Trả lời