THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Tháng Mười Hai 27, 2018
CÔNG VĂN ĐẾN THÁNG 1 NĂM 2019
Tháng Một 13, 2019

Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2018 Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực III

Chiều ngày 30/12/2018, Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực III tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2018. Hội nghị báo cáo Tổng kết kiểm điểm công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Trên cơ sở thực hiện Luật giao thông đường thủy nội địa, hoạt động quản lý cảng, bến thủy nội địa từng bước phát triển, nâng cao hiệu quả góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa. Điều này đã khẳng định vai trò, chức năng của Cảng vụ đường thủy nội địa là cơ quan quản lý Nhà nước chuyên nghành tại cảng bến thủy nội địa. Được sự chỉ đạo sâu sát kịp thời của Cục ĐTNĐ Việt Nam và sự phối hợp chặt chẽ của cơ quan chính quyền, cơ quan địa phương các cấp, cùng các đơn vị liên quan, trong năm 2018 Đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch được giao và triển khai nhiệm vụ công tác thi đua năm 2019.

Đoàn chủ tịch: Đ/C Nguyễn Ngọc Thạch – Bí thư Đảng ủy, Giám Đốc và Đ/C Bùi Công Phước – Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc

Bài phát biểu của đồng chí Ngô Văn Quang – Chủ tịch Công đoàn Cục Đường thủy nội địa Việt Nam.

Phát biểu của đồng chí Trần Văn Minh – Phó Giám đốc.

Đóng góp ý kiến của đồng chí Nguyễn Đình Luyện – Trưởng phòng Cảng bến

Phát biểu của đồng chí Cao Quang Chưởng – Trưởng phòng Pháp chế

Phát biểu của đồng chí Phạm Văn Hiệp – Trưởng phòng Tổ Chức

Phát biểu của đồng chí Lưu Anh Tài – Trưởng Phòng Thanh Tra

Đ/C Đậu Thị Hương Ngà – Trưởng phòng tài chính báo cáo tình hình thực hiện ngân sách năm 2018

Tham luận về công tác đảm bảo an toàn cho phương tiện tàu khách – Nguyễn Hữu Lợi, Trưởng đại diện Tiền Giang

Tham luận của đồng chí Phạm Tiến Dũng – Trưởng Đại diện Bình Dương

Tham luận của đồng chí Lưu Thế Chuyền – Trưởng Đai diện Thủ Đức

Ký giao ước thi đua năm 2019

Comments are closed.