Hội nghị sơ kết công tác nữ công 2019 – Tập huấn về bình đẳng giới về sự tiến bộ Phụ nữ – Hưởng ứng chương trình Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam
Tháng Mười 11, 2019
Đoàn công tác Cảng vụ III đi chúc tết Tổ công tác Cảng vụ và kiểm tra Công tác an toàn giao thông tại bến hành khách Củ Chi
Tháng Một 22, 2020

Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2020 Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực III

Chiều ngày 26/12/2019, Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực III tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020. Hội nghị báo cáo Tổng kết kiểm điểm công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Qua một năm triển khai Nghị quyết, được vào sự chỉ đạo quyết liệt từ đầu năm 2019 của Ban chấp hành Đảng ủy, Ban Giám đốc và sự phối hợp tổ chức triển khai thực hiện của Ban chấp hành Công Đoàn, đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực III đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu của Nghị Quyết Hội nghị công chức viên chức năm 2018 đề ra

Trong năm 2019 đơn vị đã triển khai đầy đủ các văn bản cũng như các Quyết định trong việc thực hiện xây dựng nội bộ và quy chế dân chủ cơ sở; từ đó đảm bảo tính thống nhất, khách quan, trung thực trong công tác điều hành công việc, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho cán bộ, nhân viên trong toàn đơn vị.

Bên cạnh đó, đơn vị còn tập trung công tác xây dựng được nội bộ đoàn kết, vững mạnh; Ban hành nội quy, quy chế làm việc của đơn vị. Công khai việc điều động, luân chuyển cán bộ, viên chức trong Đơn vị.

Một số hình ảnh tại hội nghị

Comments are closed.