Thông báo tuyển Bảo vệ 2019
Tháng Chín 23, 2019
Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2020 Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực III
Tháng Một 2, 2020

Hội nghị sơ kết công tác nữ công 2019 – Tập huấn về bình đẳng giới về sự tiến bộ Phụ nữ – Hưởng ứng chương trình Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam

Ngày 10/10/2019 Ban nữ công đoàn Cuc ĐTNĐ Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tac Nữ công 2019 tại Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III. Qua đó kết hợp tập huấn về bình đẳng giới của Ban vì sự tiến bộ của Phụ nữ, hưởng ứng ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam.

Cục ĐTNĐ Việt Nam hiện đang có 341 lao động nữ đang công tác. Lãnh đạo Cục rất quan tâm chỉ đạo đến công tác nữ công. Do vậy, công tác nữ công đóng vai trò quan trọng trong hoạt động Công đoàn của Cục ĐTNĐ Việt Nam. Nhiều năm qua, Ban Nữ công tập trung tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của nữ cán bộ, công chức viên chức trong toàn Cục.

Đội ngũ nữ CBCNV-LĐ nghành Đường thủy nội địa không ngừng học tập, nâng cao trình độ nghiệp vụ phục vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, hầu hết chị em đều khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực, phấn đấu vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của nghành đồng thời làm tốt vai trò làm con, làm vợ, làm mẹ trong gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc, ấm no, bình đẳng.

Kết hợp công tác sơ kết công tác nữ công, tại đây Ban nữ công có lồng ghép chương trình tập huấn về bình đẳng giới đến từ diễn giả Cao Minh. Tại đây diễn giả cho ta thấy bình đẳng giới phải được hiểu là sự đối xử công bằng về mặt luật pháp, cũng như vị thế xã hội giữa nam và nữ giới. Những thành tựu đã đạt được trong công tác bình đẳng giới của Việt Nam là không thể phủ nhận. Tuy nhiên, cũng còn nhiều vấn đề đã và đang tồn tại là trở lực rất lớn cho công tác bình đẳng giới.

Như vậy, có thể thấy rằng bình đẳng giới là vấn đề luôn được Đảng và Nhà nước dành sự ưu tiên đặc biệt. Và những nỗ lực trong việc thực hiện bình đẳng về giới đã mang lại nhiều thành tựu to lớn được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá rất cao. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được rõ ràng, không thể phủ nhận vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Nhưng cần khẳng định một lần nữa: Bình đẳng giới, bình đẳng các dân tộc trở thành mục tiêu phát triển của Việt Nam nói riêng, của cộng đồng quốc tế nói chung; và để đạt được mục tiêu này không phải một sớm một chiều mà là cả một quá trình lâu dài và cần sự vào cuộc của chính quyền, sự tham gia của toàn dân.

Một số hình ảnh giao lưu tại hội nghị

Comments are closed.