THÔNG BÁO HẠN CHẾ GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY TRÊN KÊNH CHỢ LÁCH
Tháng Mười Một 25, 2020
Phó Cục trưởng Lê Minh Đạo đến thăm và làm việc tại Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III.
Tháng Mười Hai 9, 2020

Hướng dẫn người dự tuyển tham gia xét tuyển viên chức năm 2020

Công văn số 01/HD-HĐXT của Hội đồng xét tuyển Viên chức Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực III về việc Hướng dẫn người dự tuyển tham gia xét tuyển viên chức năm 2020.

Comments are closed.