Quyết định về công tác cán bộ
Tháng Mười 31, 2022
LỄ BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ THANH TRA CHUYÊN NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI NĂM 2022
Tháng Mười Một 4, 2022

Hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022

Ngày 09/11/1946, bản Hiến pháp đầu tiên của Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà được ban hành. Sau Hiến pháp năm 1946, nước ta đã có Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980, Hiến pháp năm 1992 và Hiến pháp năm 2013 nhưng tư tưởng lập hiến, những giá trị dân chủ, quyền con người, quyền công dân, tư tưởng và mô hình tổ chức nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân được ghi nhận trong Hiến pháp năm 1946 luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tất cả các bản Hiến pháp và toàn bộ hệ thống pháp luật của nước ta. Chính vì vậy, theo đề xuất của Chính phủ, ngày 09/11 – Ngày ban hành Hiến pháp 1946 được xác định là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đã được chính thức luật hóa trong Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012. Điều 8 Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012 quy định: “Ngày 9/11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.

Hướng tới ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 9/11. Với mục đích nhằm “NÂNG CAO NĂNG LỰC TIẾP CẬN PHÁP LUẬT CỦA NGƯỜI DÂN,DOANH NGHIỆP”.

Hướng tới ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 9/11

Cảng vụ Đường thuỷ nội địa khu vực III đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật về giao thông đường thuỷ nội địa như hội nghị “Tuyên truyền và phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống quá tải tại cảng bến thuỷ nội địa trên tuyến sông Đồng Nai” thuộc địa bàn Đại diện Cảng vụ Bình Dương.

Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về An toàn giao thông tại Bình Dương tháng 9.2022

Bên cạch đó trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III đã tích cực tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp của nhà nước, Luật Giao thông đường thuỷ nội địa, các Nghị định, Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Giao thông đường thuỷ nội địa, hàng hải. Các văn bản hướng dẫn thi hành khác thuộc lĩnh vực giao thông vận tải mới ban hành; các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thuỷ nội địa; các Thông tư hướng dẫn thi hành về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải thuỷ đến chủ cảng bến, chủ phương tiện, người làm việc trên phương tiện thuỷ nội địa, hàng hải trong khu vực quản lý của đơn vị.

Một số hình ảnh tuyên truyền

Comments are closed.