CHỈ THỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẤP BACH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
Tháng Một 29, 2021
Thông báo thí điểm phân luồng giao thông trong vùng nước cảng biển TP.HCM, tỉnh Long An, tỉnh Tiền Giang thuộc khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải TP.HCM
Tháng Ba 3, 2021

Lãnh đạo Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III chúc tết các Phòng ban và Đại diện.

Lãnh đạo và các nhân viên cúng tại văn phòng vào ngày 30 tết
Phòng TCHC – CVIII
Đại diện XHMH1
Hình ảnh tại Đại diện Bình Dương
Giám đốc Bùi Công Phước đến thăm và chúc tết Đại diện Thủ Đức
Phó giám đốc Trần Văn Minh thăm va chúc tết Đại diện Long An
Hình ảnh tại Đại diện Thủ Đức

Comments are closed.