LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CỦA CỤC TRƯỞNG CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VIỆT NAM VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ NGÀY 17/4/2021
Tháng Tư 19, 2021
Thông báo hạn chế giao thông đường thủy nội điạ trên sông vàm cỏ đông
Tháng Tư 26, 2021

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH TẠI CÁC ĐẠI DIỆN TRỰC THUỘC

Đồng chí Phạm Văn Hiệp phát biểu trong Lễ công bố
Đồng chí Phạm Văn Hiệp được bổ nhiệm lại giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức Hành chính
Đồng chí Nguyễn Đình Luyện được bổ nhiệm lại giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý cảng bến
Đồng chí Cao Trí Luận được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Tài chính
Đồng chí Hoàng Trọng Cường được điều động giữ chức vụ Phó Tr Đại diện cảng vụ ĐTNĐ tại Đồng Tháp
Giám đốc Bùi Công Phước đến trao quyết định tại XMHT 1 cho đồng chí Nguyễn Xuân Phương luân chuyển giữ chức vụ Trưởng Đại diện XMHT 1.
Đồng chí Nguyễn Hồng Thái được trao quyết định luân chuyển giữ chức vụ Trưởng ĐD Cảng vụ ĐTNĐ tại Phú Long
Đống chí Bùi Văn Vang nhận quyết định luân chuyển nhận chức vụ Trưởng ĐD cảng vụ tại Thủ Đức.
Đống chí Lưu Thế Chuyến (bên trái) luân chuyển giữ chức vụ Trưởng Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ tại Long An và Đống chí Bùi Văn Vang (bên phải) luân chuyển giữ chức vụ Trưởng Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ tại Thủ Đức
Đống chí Nguyễn Đình Hà (bên trái) được đồng chí Bùi Công Phước – Giám đốc Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III trao quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng ĐD cảng vụ ĐTNĐ tại Tây Ninh
Hình chụp tại Đai diện Tây Ninh
Đống chí Nguyễn Văn Hưng (bên phải) được đống chí Trần Văn Minh – Phó GĐ CVIII trao QĐ kéo dai thời gian giữ chức vụ Trưởng Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ tại Nhơn Trạch
Đống chí Nguyễn Văn Rồi (bên phải) được đống chí Trần Văn Minh – Phó GĐ CVIII trao QĐ bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ tại Bến Tre
Đống chí Nguyễn Hữu Lợi (bên phải) được đống chí Trần Văn Minh – Phó GĐ CVIII trao QĐ bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ tại Tiền Giang
Đống chí Phạm Tiến Dũng (ở giữa bên phải) được trao Quyết định luân chuyển nhận chức vụ Trưởng Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ tại Đồng Nai và Đống chí Nguyễn Đình Sơn (ở giữa bên trái) được luân chuyển làm Trưởng Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ tại Đồng Nai
Buổi họp trao quyết định cho 2 đồng chí Trưởng Đại diện
Hình chụp tại Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ tại Bình Dương

Comments are closed.