Kết quả xét tuyển viên chức 2019
Tháng Ba 20, 2019
Thông báo kết quả trúng tuyển viên chức 2019
Tháng Năm 4, 2019

Lịch họp 2018

LỊCH HỌP CỦA CẢNG VỤ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA KHU VỰC III NĂM 2018

NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG GHI CHÚ
26/3/2018 9h00 Họp Đảng ủy Quý I
09/4/2018 14h00 Họp giao ban tháng 3
14/5/2018 14h00 Họp giao ban tháng 4
11/6/2018 14h00 Họp giao ban tháng 5
25/6/2018 9h00 Họp Đảng ủy Quý II
09/7/2018 14h00 Họp giao ban tháng 6
06/8/2018 14h00 Họp giao ban tháng 7
03/9/2018 14h00 Họp giao ban tháng 8
24/9/2018 9h00 Họp Đảng ủy Quý III
01/10/2018 14h00 Họp giao ban tháng 9
05/11/2018 14h00 Họp giao ban tháng 10
3/12/2018 14h00 Họp giao ban tháng 11
24/12/2018 9h00 Họp Đảng ủy Quý IV

Comments are closed.