Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III
(PORT AUTHORITY OF INLAND WATERWAY AREA NO 3)

 • Add: 292/37/6 – 8 Bình Lợi, P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
 • Tel: (028) 3553 1982
 • Fax: (028) 3553 1983
 • Email: cv3.gov.vn@gmail.com
 • Website: http://cv3.gov.vn/

 • Khối phòng ban nghiệp vụ

 • Phòng Tổ chức - Hành chính, Điện thoại: (028) 3553 1982
  Email: phongtchc.cv3@gmail.com
 • Phòng Tài chính - Kế toán, Điện thoại: (028) 3553 2101
  Email: khtc.cv3@gmail.com
 • Phòng Pháp chế, Điện thoại: (028) 3554 0181
  Email: phapchecv3@gmail.com
 • Phòng Quản lý Cảng bến, Điện thoại: (028) 3553 1981
  Email: cangvu3@gmail.com
 • Phòng Thanh tra-An toàn, Điện thoại: (028) 3553 1126
  Email: thanhtra.cv3@gmail.com
 • Ban CNTT & QLDL, Điện thoại: (028) 3553 3886
  Email: bancntt.cv3@gmail.com

 • Đại diện trực thuộc

 • Đại diện Hà Tiên, Điện thoại: (028) 3897 8535
  Email: daidienximanghatien.cv3@gmail.com
 • Đại diện Thủ Đức, Điện thoại: (028) 3732 5920
  Email: daidienthuduc.cv3@gmail.com
 • Đại diện Phú Long, Điện thoại: (0274) 372 6641
  Email: daidienphulong.cv3@gmail.com
 • Đại diện Bình Dương, Điện thoại: (0274) 365 0609
  Email: daidienbinhduong.cv3@gmail.com
 • Đại diện Đồng Nai, Điện thoại: (0251) 395 5185
  Email: daidiendongnai.cv3@gmail.com
 • Đại diện Nhơn Trạch, Điện thoại: (0251) 352 1772
  Email: daidiennhontrach@gmail.com
 • Đại diện Mộc Hóa, Email: daidienmochoa.cv3@gmail.com
 • Đại diện Long An, Điện thoại: (0272) 363 6277
  Email: daidienlongan.cv3@gmail.com
 • Đại diện Tiền Giang, Điện thoại: (0273) 395 3932
  Email: daidientiengiang.cv3@gmail.com
 • Đại diện Bến Tre, Điện thoại: (0275) 381 5180
  Email: daidienbentre.cv3@gmail.com
 • Đại diện Tây Ninh, Điện thoại: (0276) 384 4199
  Email: daidientayninh.cv3@gmail.com
 • Đại diện Đồng Tháp, Điện thoại: (0277) 386 0278
  Email: daidiendongthap.cv3@gmail.com
 • Đại diện Hồng Ngự, Điện thoại: (0277) 387 2777
  Email: daidienhongngu.cv3@gmail.com
 • Hãy gửi yêu cầu cho chúng tôi: