Thông báo hạn chế giao thông thuỷ trên sông Tiền
Tháng Sáu 8, 2023
THƯ MỜI BÁO GIÁ
Tháng Bảy 18, 2023

PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

Kiểm tra các bến thủy nội địa tại Tây Ninh

Ngày 8/6/2023, Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Tây Ninh chủ trì phối hợp với Thanh tra Giao thông vận tải, Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực III đại diện tại Tây Ninh tổ chức kiểm tra các cảng, bến thủy nội địa nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa ô nhiễm môi trường trên trên địa bàn tỉnh. Tỉnh Tây Ninh hiện có hơn 134 bến thủy nội địa, trong đó có khoảng 90 bến chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng. Kết quả: kiểm tra các bến thủy nội địa đang hoạt động, không phát hiện dấu hiệu vi phạm. Tổ kiểm tra cũng nhắc nhở các chủ bến tiếp tục thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật về hoạt động giao thông đường thủy nội địa. Đặc biệt không xếp dỡ hàng hóa lên phương tiện vượt quá tải trọng cho phép.

Comments are closed.