ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH CẢNG VỤ ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA KHU VỰC III
Tháng Sáu 20, 2024
THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Tháng Bảy 4, 2024
Show all

Thông báo

Về việc hạn chế giao thông thuỷ trên kênh Hồng Ngự – Vĩnh Hưng.

Chi cục Đường thuỷ nội địa khu vực III thông báo số 742/CCĐTNĐKVIII-QLHT ngày 26/6/2024 về việc hạn chế giao thông thuỷ trên tuyến kênh Hồng Ngự Vĩnh Hưng kể từ ngày 26/4/2024 đến hết ngày 29/4/2024.

Thông tin trên file đính kèm: 742 Thông báo về việc hạn chế giao thông thủy trên tuyến kênh Hồng Ngự Vĩnh Hưng.

Comments are closed.