Thông báo luồng ĐTNĐ thường xuyên phía nam tháng 06 năm 2022
Tháng Sáu 20, 2022
Thông báo hạn chế giao thông thủy khu vực cầu Đồng Nai trên sông Đồng Nai
Tháng Sáu 28, 2022

THÔNG BÁO HÀNG HẢI về khu vực biển cấm hoạt động hàng hải phục vụ công tác bắn đạn thật của Quân chủng Hải quân trên vùng biển tỉnh Khánh Hòa 21/6/2022

Comments are closed.