THÔNG BÁO GIAO THÔNG THỦY QUA KHU VỰC ĐẮP ĐẬP NGĂN MẶN, TRỮ NGỌT TẠI KM 01+070 KÊNH XÁNG LONG ĐỊNH (KÊNH NGUYỄN TẤN THÀNH)
Tháng Năm 14, 2021
THÔNG BÁO HẠN CHẾ GIAO THÔNG THỦY TRÊN SÔNG SÀI GÒN NGÀY 15/5/2021
Tháng Năm 17, 2021

THÔNG BÁO HÀNG HẢI VỀ VIỆC TỔ CHỨC BẮN ĐẠN THẬT CỦA QUÂN CHỦNG HẢI QUÂN TRONG VÙNG BIỂN TỈNH KHÁNH HÒA

Comments are closed.