Lễ Công Bố Quyết định của Cục Trưởng Đường thủy nội địa Việt Nam về công tác cán bộ – Bổ nhiệm Giám đốc Cảng vụ ĐTNĐ Khu vực III.
Tháng Một 25, 2021
THÔNG BÁO TẠM NGỪNG LƯU THÔNG ĐỂ ĐẮP ĐẬP NGĂN MẶN, TRỮ NGỌT TẠI KM 01 + 070 KÊNH XÁNG LONG ĐỊNH (KÊNH NGUYỄN TẤN THÀNH)
Tháng Một 27, 2021

THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 TẠI CẢNG VỤ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA KHU VỰC III

Comments are closed.