Đại hội đại biểu công đoàn Cục ĐTNĐ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023
Tháng Ba 26, 2018
CÔNG VĂN ĐẾN THÁNG 4 NĂM 2018
Tháng Tư 8, 2018

Thông báo lớp học PCCC 06/04/2018

Kính gửi Các phòng ban nghiệp vụ, Đại diện trực thuộc.

Thông báo vào lúc 15h00 ngày 06/04/2018 tại văn phòng Cảng vụ ĐTNĐ Khu vực III tổ chức lớp tập huấn về phòng cháy chữa cháy.  Trưởng, phó, chuyên viên các phòng ban nghiệp vụ phải có mặt,  các Đại diện trực thuộc cử người lên tham gia lớp tập huấn.

Xin cảm ơn.

Comments are closed.