CÔNG VĂN ĐẾN THÁNG 01 NĂM 2018
Tháng Một 1, 2018
Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2017 Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực III
Tháng Một 6, 2018

THÔNG BÁO NĂM 2018

 

SỐ HIỆU,
KÝ HIỆU VĂN BẢN
NỘI DUNG PHÊ DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO DOWNLOAD NGÀY
1619/QĐ-CĐTNĐ QĐ v/v thành lập ĐD Cảng vụ ĐTNĐ Bắc Luân trực thuộc Cảng vụ ĐTNĐ khu vực I. P.TCHC
25/12/2018
598/CVIII-CĐCS HD tổ chức hội nghị cán bộ, công chức , viên chức, người lao động năm 2018.  Cục ĐTNĐ VN
Các Phòng, ĐD
 
18/12/2018
597/CVIII-TCHC Lịch trực đảm bảo an toàn giao thông ĐTNĐ trong dịp tết Dương lịch năm 2019.  Cục ĐTNĐ VN
Các Phòng, ĐD Công đoàn cục ĐTN ĐVN
18/12/2018
593/CVIII-PC KH đảm bảo trật tự ATGT Tết dương lịch, Tết Nguyên Đán và mùa lễ hội xuân Kỷ Hợi 2019. Cục ĐTNĐ VN
Các Phòng, ĐD
18/12/2018
592/CVIII-TCHC V/v thông báo kết quả đánh giá, phân loại công chức , viên chức lãnh đạo quản lý tại Cảng vụ ĐTNĐ năm 20198.
17/12/2018
586/QĐ-CVIII QĐ v/v công nhận danh hiệu thi đua năm 2018 của Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III.
14/12/2018
576/CVIII-PC V/v chấn chỉnh, hướng dẫn sử dụng và thanh toán nhiên liệu chạy cano công tác.
09/12/2018
567/QĐ-CVIII QĐ “Thành lập đoàn kiểm ra hoạt động năm 2018 tại các Đại diện trực thuộc Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III.
05/12/2018
564/CVIII-TCHC KH v/v kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018.
29/11/2018
543/CVIII-TCHC Hướng dẫn triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở năm 2018 tại các Đại diện Cảng vụ trực thuộc Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III.
22/11/2018
532/CVIII-TCHC V/v Hướng dẫn tổng kết TĐ,KT năm 2018 và triển khai đăng ký thi đua năm 2019
16/11/2018
503/CVIII-PC V/v phương tiện tự ý rời cảng.
05/11/2018
481/QĐ-CVIII QĐ v/v phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và TKCN của Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III. Cục ĐTNĐ VN
Các Phòng, ĐD
29/10/2018
480/TB-CVIII V/v báo cáo văn bản 2077/CĐTNĐ-TCCB ngày 17/10/2018 của Cục ĐTNĐ Việt Nam cho ý kiến về công tác nhân sự của Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III.
26/12/2018
447/UQ-CVIII V/v Giám đốc Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III ủy quyền xử lý công việc trong thời gian nghỉ phép từ ngày 08 – 10/10/2018. Cục ĐTNĐ VN
Các Phòng, ĐD
05/10/2018
433/CV-CVIII V/v xử lý các vi phạm trong sử dụng Biên lai phí trong Đơn vị. ĐD trực thuộc
28/09/2018
429/TB-CVIII TB v/v xét tuyển đặc cách viên chức – đợt 2 năm 2018 tại Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III. Phòng ban

ĐD trực thuộc

26/09/2018
Tờ trình v/v điều động cảng vụ viên Phòng ban

ĐD trực thuộc

21/09/2018
391/TB-CVIII TB kết luận của Giám đốc Cảng vụ ĐTNĐ Khu vực III tại cuộc họp giao ban tháng 9 năm 2018. Phòng ban

ĐD trực thuộc

05/09/2018
424/QĐ-CVIII QĐ v/v kiện toàn Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III. Phòng ban

ĐD trực thuộc

 
20/09/2018
419/QĐ-CVII QĐ v/v ban hành Quy chế phối hợp làm việc giữa Ban giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Cẳng vụ ĐTNĐ khu vực III. Phòng ban

ĐD trực thuộc

12/09/2018
417/QĐ-CVII QĐ v/v tuyển dụng viên chức Phòng ban

ĐD trực thuộc

12/09/2018
1850/CĐTNĐ-TCCB Thông báo kết quả xét đặc cách viên chức đợt I năm 2018 P.TCHC
11/09/2018
410/QĐ-CVIII QĐ v/v thành lập đoàn kiểm tra liên ngành bảo đảm trật tự ATGT ĐTNĐ năm 2018 Phòng ban

ĐD trực thuộc

11/09/2018
406/CVIII-TTrAT V/v tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, sản xuất kinh doanh thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và thuôc đông y hộc cổ truyền. ĐD trực thuộc
10/09/2018
405/CVIII-TTrAT V/v kiểm tra việc tuấn thủ quy định về xếp dỡ, vận chuyển hàng hóa trên xe ô tô khi tham gia giao thông đường bộ. ĐD trực thuộc
10/09/2018
388/QĐ-CVIII QĐ v/v giao kế hoạch thu phí, lệ phí năm 2018. Phòng ban

ĐD trực thuộc

31/08/2018
373/CVIII-TCHC Lịch trực đảm bảo ATGT ĐTNĐ trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/09/2018 Phòng ban

ĐD trực thuộc

23/07/2018
359/QĐ-CVIII QĐ v/v ban hành Quy trình quản lý ấn chỉ tại Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III Phòng ban

ĐD trực thuộc

13/08/2017
Bản Tin Môi Trường

Phòng QLCB

Sổ tay hướng dẫn “Quy trình giám sát ô nhiễm môi trường cảng thủy nội địa” – Nỗ lực nhằm cải thiện môi trường trong hoạt động cảng thủy nội địa. Phòng ban

ĐD trực thuộc

13/08/2017
327/QĐ-CVIII Quyết định phân bổ văn phòng phẩm 6 tháng đầu năm 2018 Phòng ban

ĐD trực thuộc

26/7/2018
317/CVIII-TCHC Hướng dẫn quy trình sử lý văn bản của Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III Phòng, ban

ĐD trực thuộc

20/7/2018
311/TB-CVIII TB kết luận của Giám đốc CV ĐTNĐ Khu vực III tại cuộc họp giao ban tháng 7 năm 2018  
11/7/2018
309/QĐ-CVIII QĐ v/v ban hành quy chế làm việc của Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III
10/07/2018
308/QĐ-CVIII QĐ v/v ban hành Nội quy của Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III 10/07/2018
522/GM-PC68 Giấy mời v/v triển khai thực hiện kế hoạch ĐD Tiền Giang
02/07/2018
277/ĐKT V/v hướng dẫn đề cương báo cáo và lịch kiểm tra hoạt động 6 tháng đầu năm 2018.
19/06/2018
274/QĐ-CVIII QĐ thành lập “Đoàn kiển tra hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 tại các Đại diện trực thuộc Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III”.
18/06/2018
270/CV III – TTrAT V/v vi phạm trong lĩnh vực khai thác cát, sỏi.
18/06/2018
269/CVIII-PC V/v rà soát công tác quản lý và sử dụng, người được giao quản lý, điều khiển ca nô công vụ của Cẳng vụ ĐTNĐ Khu vực III.
18/06/2018
264/CVIII-TB TB kết luận của GĐ Cảng vụ ĐTNĐ Khu vực III tại cuộc họp giao ban tháng 6 năm 2018.
12/06/2018
250/QĐ-CVIII QĐ ban hành quy chế b/c và xử lý tai nạn giao thông ĐTNĐ 06/06/2018
231/CV III – TTrAT V/v tăng cường công tác kiểm tra,xử lý VPHC về xếp hàng hóa quá tải trọng lên xe ô tô tại cảng, bến TNĐ
28/05/2018
228/CV III – PC Kế hoạch công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018 28/05/2018
226/CVIII-PC V/v tăng cường công tác đảm bảo trật tự ATGT ĐTNĐ, kiểm tra làm thủ tục cho phương tiện thủy trên địa bàn quản lý.
28/05/2018
224/TB – CVIII TB d/s cán bộ, nhân viên đang làm việc tại Cảng vụ ĐTNĐ KV III tham dự xét tuyển đặc cách viên chức-đợi 1 năm 2018. 25/05/2018
208/TB-CV III TB kết luận của GĐ Cảng vụ ĐTNĐ KV III tại cuộc họp giao ban tháng 5 năm 2018
15/05/2018
190/CVIII-PC V/v tăng cường công tác đảm bảo trật tự ATGT ĐTNĐ, kiểm tra làm thủ tục cho phương tiện thủy trên địa bàn quản lý.
10/05/2018
173/TB – CVIII Thông báo v/v xét tuyển đặc cách viên chức – Đợt 1
27/4/2018
168/CVIII-TCHC

V/v phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỉ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc(11/6/1948 – 11/6/2018)

27/4/2018
551/CCĐTNĐPN-PC V/v tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông ĐTNĐ trong dịp Giỗ tổ Hùng Vương. Lễ 30/4 & 01/5 năm 2018 PGĐ Minh
Trưởng ĐD
P.PC
23/04/2018
273/PC68 V/v góp ý Dự thảo Quy chế phối hợp liên ngành       PGĐ Phước                           P.CB                               P.PC               ĐD Tiền Giang 23/04/2018
744/STC-HCSN V/v báo cáo tình hình thực tế công tác đảm bảo TTATGT trên địa bàn tỉnh             P.PC                  ĐD Tây Ninh
23/04/2018
147/CV3-TCHC Danh sách CBCCVC trực ngày giỗ tổ Hùng Vương(25/4) – Lễ 30/4 & 01/5 – Năm 2018
19/04/2018
130/QĐ-CVIII Quyết đinh phân bố tài liệu, tờ rơi tuyên truyên pháp luật ATGT ĐTNĐ khu vực III
19/04/2018
2035/SGTVT-QLGT V/v giám sát hoạt động 02 cụm bến thủy nội địa trên tuyến sông Đồng Nai, xã Long Hưng, Tp.Biên Hòa P.CB
ĐD Đồng Nai
16/04/2018
140/CVIII-TCHC V/v chấn chỉnh tư thế, tác phong và sử dụng trang phục trong thực thi nhiệm vụ
16/04/2018
139/KH-CVIII Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018
16/04/2018
138/CVIII-TTrAT V/v tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.
16/04/2018
136/CVIII-PC V/v tăng cường công tác đảm bảo trật tự ATGT ĐTNĐ, kiểm tra làm thủ tục cho phương tiện thủy trên địa bàn quản lý.
16/04/2018
116/KH-CVIII Kế hoạch kiểm tra các Đại diện trực thuộc trong Quý II/2018
16/04/2018
130/QĐ-CVIII Quyết định phân bổ tài liệu, tờ rơi tuyên truyền pháp luật ATGT ĐTNĐ năm 2018
12/04/2018
666/QĐ-BGTVT Quyết định phê duyệt đề án lắp đặt thiết bị tự động nhận dạng AIS và trang bị VHF trên phương tiện thủy nội địa P.GĐ
Trưởng ĐD
12/04/2018
601/TB-CĐTNĐ Thông báo Kết luận của Cục trưởng Hoàng Hồng Giang tại Hội nghị Sơ kết công tác bảo đảm ATGT ĐTNĐ Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2018 Các phòng, ĐD 12/04/2018
595/CĐTNĐ-VT-ATGT V/v tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông ĐTNĐ trong dịp Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 AL (25/4) và Lễ 30/4 – 01/5 năm 2018 P.GĐ Minh
P.Thanh tra
Trưởng ĐD
12/04/2018
130/BATGT V/v đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Lễ 40/4 và 01/5/2018. PGĐ Minh
Trưởng ĐD
P.Thanh tra
12/04/2018
463/CĐTNĐ-TC V/v triển khai Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ P.TC
Trưởng ĐD
26/03/2018
146/QĐ-CĐTNĐ Quyết định v/v thành lập Đoàn kiểm tra công tác tổ chức hoạt động và công tác quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng, bến thủy nội địa tại các Cảng vụ đường thủy nội địa thuộc Sở GTVT năm 2018 P.GĐ Phước
Trưởng ĐD
26/03/2018
77/CVIII-TTrAT V/v triển khai thực hiện chỉ thị số 48/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 27/12/2017 08/03/2018
294/SGTVT-KCHTGT V/v cấp giấy phép hoạt động của Công ty TNHH MTV Nguyễn Minh P.CB
ĐD Đồng Tháp
 06/03/2018
71/QĐ-SGTVT Quyết định v/v đình chỉ hoạt động cảng, bến thủy nội địa Tập kết VLXD và thiết bị phục vụ thi công cầu Cao Lãnh (từ km160+996 đến km 161+036) P.CB
ĐD Đồng Tháp
 
 06/03/2018
70/QĐ-SGTVT Quyết định v/v đình chỉ hoạt động cảng, bến thủy nội địa Tập kết VLXD và thiết bị phục vụ thi công cầu Cao Lãnh (từ km161+015 đến km 161+065) P.CB
ĐD Đồng Tháp
 06/03/2018
319/CĐTNĐ-TCCB V/v tạm thời phân công công tác giữa Cục trưởng và các Phó cục trưởng P.GĐ
Trưởng Phòng
Trưởng ĐD
 06/03/2018
178/CĐTNĐ-KHĐT V/v thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khơ-me trong tình hình mới P.PC
ĐD Đồng Tháp
ĐD Hồng Ngự
08/02/2018
23/CVHHĐT-PCTTATANHH V/v rà soát Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp tàu thủy Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 P.GĐ Phước
ĐD Đồng Tháp
08/02/2018
57/CVIII-TCHC Danh sách CBCCVC Cảng vụ ĐTNĐ Khu vực III trực Tết Nguyên đán năm 2018 05/02/2018
50/QĐ-CVIII Quyết định v/v điều động nhân sự tăng cường trực đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 05/02/2018
46/CVIII-PC Kế hoạch đảm bảo trật tự, an toàn giao thông Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 05/02/2018
44/KH-CVIII Kế hoạch luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác của Cảng vụ ĐTNĐ Khu vực III năm 2018 31/01/2018
43/KH-CVIII Kế hoạch công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2018 31/01/2018
41/QĐ-CVIII Quyết định v/v thành lập đoàn kiểm tra, giám sát bảo đảm trật tự an toàn giao thông ĐTNĐ dịp Tết Nguyên đán, Lễ hội đầu xuân Mậu Tuất 2018 31/01/2018
40/CVIII-PC Kế hoạch kiểm tra, giám sát bảo đảm trật tự an toàn GTĐTNĐ dịp Tết Nguyên đán, Lễ hội mùa xuân năm 2018 31/01/2018
35/QĐ-CVIII Quyết định v/v ban hành quy định tiêu chuẩn các chức danh lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị trực thuộc Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III 24/01/2018
33/QĐ-CVIII Quyết định v.v giao kế hoạch lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông thủy nội địa tại các Đại diện trực thuộc Cảng vụ ĐTNĐ Khu vực III 24/01/2018
61/CVHHTTH-PC V/v phương tiện thủy nội địa HD-088211 tự ý rời cảng P.PC 22/01/2018
449/GM-SGTVT Giấy mời v/v kiểm tra xem xét điều kiện cấp lại hoạt động bến TNĐ P.CB
ĐD Đồng Nai
22/01/2018
732/BGTVT-PC V/v kiểm tra, đánh giá việc thực hiện thí điểm làm thủ tục vào, rời cảng, bến TNĐ theo chuyến hành trình đối với phương tiện thủy nội địa chở khách du lịch hoạt động thường xuyên tại cảng, bến TNĐ và thực hiện thí điểm đăng ký làm thủ tục vào, rời cảng, bến TNĐ bằng tin nhắn P.GĐ Phước
Ban CNTT
P.PC
P.Thanh tra
Các ĐĐ Thủ Đức, Đồng Nai, Bến Tre, Tiền Giang
22/01/2018
56/SY-CĐTNĐ Sao y Quyết định số 39/QĐ-BGTVT ngày 08/01/2018 v.v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục ĐTNĐ Việt nam P.GĐ
Trưởng Phòng
Trưởng ĐD
15/01/2018
19/CVIII-TTrAT V/v tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, sản xuất kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng 15/01/2018
09/QĐ-CVIII QĐ v/v ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ tại Cảng vụ ĐTNĐ Khu vực III 15/01/2018
08/QĐ-CVIII QĐ v/v ban hành Quy định phân cấp quản lý các chức danh lãnh đạo, quản lý và nhân sự thuộc Cảng vụ ĐTNĐ Khu vực III  15/01/2018
06/TB-BGTVT Thông báo kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Nhật tại Hội nghị Tổng kết 03 năm triển khai tuyến vận tải ven biển P.GĐ
Trưởng Phòng
Trưởng ĐD
12/01/2018
43/CCĐTNĐPN-QLHT Thông báo điều tiết đảm bảo an toàn giao thông TNĐ khu vực cầu Cái Sắn bắc qua kênh Rạch Sỏi Hậu Giang 08/01/2018
42/CCĐTNĐPN-QLHT Thông báo điều tiết hường dẫn giao thông khu vực cầu Hồng Ngự bắc qua kênh Hồng Ngự Vĩnh Hưng 08/01/2018
41/CCĐTNĐPN-QLHT Thông báo điều tiết hường dẫn giao thông khu vực cầu An Long bắc qua kênh Tháp Mười số 1 08/01/2018
40/CCĐTNĐPN-QLHT Thông báo điều tiết đảm bảo an toàn giao thông TNĐ khu vực cầu Rạch Sỏi 2 bắc qua kênh Rạch Sỏi Hậu Giang 08/01/2018
39/CCĐTNĐPN-QLHT Thông báo điều tiết đảm bảo an toàn giao thông TNĐ khu vực cầu Ô Môn bắc qua rạch Ô Môn 08/01/2018
38/CCĐTNĐPN-QLHT Thông báo điều tiết đảm bảo an toàn giao thông TNĐ khu vực cầu Măng Thít bắc qua sông Măng Thít 08/01/2018
37/CCĐTNĐPN-QLHT  Thông báo điều tiết đảm bảo an toàn giao thông TNĐ khu vực cầu Rạch Ông bắc qua rạch Ông Lớn   08/01/2018
 3401/KH-SNN  Kế hoạch về kiểm tra các bến thủy nội địa hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi bờ hữu ven sông Sài gòn trên địa bàn huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi  P.PC
ĐD Phú Long
 08/01/2018
06/CĐ-CĐTNĐ Công điện khẩn phòng chống bão số 1  P.GĐ Minh
P.Thanh tra
Các ĐD
04/01/2018

Comments are closed.