QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2023 của Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực III
Tháng Ba 5, 2024
Ký cam kết chấp hành pháp luật giao thông đường thủy nội địa
Tháng Ba 25, 2024

THÔNG BÁO Kết quả trúng tuyển viên chức năm 2023 của Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực III

Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực III về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2023 của Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực III.

Các thí sinh đã trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức năm 2023 tại Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực III (có tên theo phụ lục đính kèm) đến ký kết Hợp đồng làm việc với thời gian và địa điểm như sau:

PHỤ LỤC

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2023

CẢNG VỤ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA KHU VỰC III

 (Kèm theo Thông báo số:123/TB-CVĐTNĐIII ngày 08/03/2024 của Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III)

 

TT HỌ TÊN Giới tính Ngày sinh Trình độ đào tạo Chuyên ngành Kết quả kiểm tra sát hạch Chức danh nghề nghiệp
đăng ký dự tuyển
Ghi chú
Điểm kiểm tra sát hạch Điểm ưu tiên Tổng điểm Vị trí
đăng ký
dự tuyển
Kết quả
  Vị trí Kiểm tra làm thủ tục cho phương tiện – 24.02.20
1 Nguyễn Tuấn Anh Nam 08/08/1993 Đại học Kỹ sư Kinh tế vận tải biển 65,0 2,5 67,5 Kiểm tra và làm thủ tục cho phương tiện Trúng tuyển Theo điểm C, khoản 1, Điều 6 NĐ 115/NĐ-CP ngày 25/9/2020 cộng điểm ưu tiên trong xét tuyển viên chức
2 Bùi Đức Chánh Nam 29/09/1991 Đại học Quản trị kinh doanh 67,3 0 67,3 Kiểm tra và làm thủ tục cho phương tiện Trúng tuyển  
3 Trần Chí Tài Nam 21/09/1995 Đại học Kỹ sư Ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 63,0 0 63,0 Kiểm tra và làm thủ tục cho phương tiện Trúng tuyển  
4 Huỳnh Văn Hiếu Trung Nam 08/08/1997 Đại học Kỹ sư Ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (xây dựng cầu hầm) 62,7 2,5 65,2 Kiểm tra và làm thủ tục cho phương tiện Trúng tuyển Theo điểm C, khoản 1, Điều 6 NĐ 115/NĐ-CP ngày 25/9/2020 cộng điểm ưu tiên trong xét tuyển viên chức
5 Ngô Đức Tuấn Nam 13/01/1996 Đại học Kỹ sư Ngành kỹ thuật xây dựng 62,7 0 62,7 Kiểm tra và làm thủ tục cho phương tiện Trúng tuyển  
6 Nguyễn Phước Trung Nam 01/01/1986 Đại học Cử nhân luật 60,7 0 60,7 Kiểm tra và làm thủ tục cho phương tiện Không trúng tuyển  

 

20. TB công bố kq trúng tuyển vc 2023

116 QD-CVĐTNĐIII 

Comments are closed.