Kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn cung cấp văn phòng phẩm
Tháng Sáu 12, 2018
Lễ ký kết hợp đồng gói thầu thi công công trình cải tạo rào tường, cổng, nhà kho, nhà để xe và gói thầu sửa chữa, cải tạo cầu tàu, nhà để phương tiện thuộc Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III
Tháng Tám 12, 2018

Thông báo tuyển dụng năm 2018

Căn cứ kế hoạch số 323/KH-CV3, ngày 24/07/2018 của Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực III về việc tuyển dụng viên chức năm 2018;

Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực III cần tuyển dụng 34 viên chức, trong đó: 18 biên chế sự  nghiệp và 16 hợp đồng lao động theo nghị định 68/2000/NĐ-CP, cụ thể như file đính kèm.

Tải file:

Comments are closed.