CÔNG VĂN ĐẾN THÁNG 12 NĂM 2018
Tháng Mười Hai 5, 2018
THÔNG BÁO NĂM 2019
Tháng Một 1, 2019

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NGƯỜI LÀM VIỆC TẠI CẢNG VỤ ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA KHU VỰC III

Căn cứ kế hoạch số 601/KH-CV3, ngày 20/12/2018 của cục ĐTNĐ Việt Nam về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng của Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực III;

Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực III cần tuyển dụng 27 nhân sự, trong đó: 13 biên chế sự  nghiệp và 14 hợp đồng lao động theo nghị định 68/2000/NĐ-CP, cụ thể.

Mọi chi tiêt xin liên hệ: Phòng Tổ chức Hành chính

Văn phòng : 292/37/6-8 Bình Lợi, Phường 13, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM.

Điện thoại: 08.35531982

Comments are closed.