Quyết định ban hành hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải đường thủy nội địa trong thời gian phòng chống dịch Covid 19
Tháng Chín 2, 2021
THÔNG BÁO HÀNG HẢI VỀ VIỆC BẮN ĐẠN THẬT TRONG VÙNG BIỂN KHÁNH HÒA
Tháng Chín 13, 2021

THÔNG BÁO VỀ KHU VỰC BIỂN CẤM HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI

Vùng biển Thuề Thiên Huế

Comments are closed.