Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới năm 2021
Tháng Mười Một 18, 2021
THÔNG BÁO HẠN CHẾ GIAO THÔNG THỦY TRÊN KÊNH QUẢN LỘ PHỤNG HIỆP
Tháng Mười Một 19, 2021

Thông báo về việc thay đổi lịch phỏng vấn xét tuyển viên năm 2021 của Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực III

Thay đổi từ ngày 9/12/2021 sang ngày 29/11/2021

Phỏng vấn lúc 9h00 ngày 29/11/2021

Comments are closed.