Thông tư số 177/2012/TT-BTC ngày 23/120/2012 Hướng dẫn chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại Cảng vụ đường thủy nội địa.
Tháng Sáu 21, 2017
Quyết định số 3178/QĐ-BGTVT ngày 30/10/2009 Quyết định Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo.
Tháng Sáu 21, 2017

Thông tư số 33/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 Sửa đổi thông tư 47/2005/TT-BTC ngày 08/06/2005 của Bộ tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Số/Kí hiệu 33/2011/TT-BTC
Ngày ban hành 14/03/2011
Ngày có hiệu lực  01/05/2011
Người ký  Thứ Trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Trích yếu Sửa đổi thông tư 47/2005/TT-BTC ngày 08/06/2005 của Bộ tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa.
Cơ quan ban hành Bộ Tài Chính
Thể loại  Thông Tư

Tài liệu đính kèm: TT 33-2011-BTC. THU QUAN LY PHI ATGT DTND

Trả lời